Siirry sisältöön
Ski jump tower in Lahti

EU:n kaupunkimissio: 53 kaupunkia valittu kokeilemaan uusia tapoja päästöjen vähentämiseksi

EU:n kaupunkimissioon, eli ”100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä”-missioon kytkeytyvään NetZeroCities-pilottiohjelmaan on valittu mukaan 53 kaupunkia. Osana pilottia kaupungit kokeilevat uusia tapoja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Tulevan kahden vuoden aikana kaupungit toteuttavat paikallisesti suunniteltuja innovatiivisia toimia, jotka kattavat useita aloja aina rakennusalasta jätehuoltoon. Tavoitteena on, että pilottikaupungit toimivat suunnannäyttäjinä muille kaupungeille.

Ohjelmaan valitut 53 kaupunkia valikoituivat 100 hakijan joukosta. Kaupungit saavat toimilleen 0,5–1,5 miljoonan euron rahoituksen 32 miljoonan euron NetZeroCities- pilottiohjelmasta. Suomesta pilottiohjelmaan osallistuvat Lahti ja Turku.

”100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä” -missio pyrkii paikallisten, alueellisten ja kansallisten toimijoiden yhteisvoimin siihen, että 100 eurooppalaista kaupunkia tekevät merkittäviä päästövähennyksiä ja saavuttavat näin hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että kaupungit toimivat suunnannäyttäjinä muille kaupungeille, jotta kaikki eurooppalaiset kaupungit saavuttaisivat hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä.