Siirry sisältöön

EU:n kilpailukykyiset alueet yhteistyöhön sirutuotannon tuplaamiseksi 

Uudenmaan maakunta liittyi Euroopan puolijohdealueiden allianssiin (ESRA), jonka tavoitteena on vahvistaa Euroopan puolijohde- ja mikroelektroniikkateollisuutta. ESRA on perustettu Euroopan alueiden komitean ja saksalaisen Saksin osavaltion aloitteesta, ja se pyrkii parantamaan Euroopan kykyä tuottaa puolijohteita, vähentämään EU:n riippuvuutta ulkopuolisista maista sekä edistämään kestävien raaka-aineiden käyttöä. Allianssi koostuu 27 alueesta 12 jäsenvaltiosta. Suomea edustavat Uudenmaan ja Pirkanmaan alueet.  
 
Allianssin tavoitteena on tunnistaa esteitä teollisuuden kehitykselle, tukea julkisia ja yksityisiä investointeja, kehittää koulutusta ja tutkimusta sekä vahvistaa arvoketjuja. ESRA vaatii yhteisessä julkilausumassaan(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) EU:lta pitkän aikavälin panostuksia puolijohteiden tuotantoon, valtiontuen kehittämistä, kestävyyttä edistäviä ratkaisuja, tutkimuksen ja kehityksen laajentamista sekä tarvittavia tukitoimia tuotantolaitoksille.  

Ensimmäinen yleiskokous Dresdenissä  

Tuija Telén, Uudenmaan liiton maakuntajohtaja, ja Janne Leino, Helsinki EU Officen johtaja, osallistuivat ESRA:n ensimmäiseen yleiskokoukseen Dresdenissä toukokuussa.  Yleiskokous toi yhteen yli 100 edustajaa jäsenalueilta, jotka kävivät intensiivistä vuoropuhelua allianssin tulevaisuudesta ja siitä, kuinka vahvistaa Euroopan puolijohdeteollisuutta.  
 
ESRA toimii alustana, joka kokoaa puolijohdeteollisuuden keskeisiä intressejä Euroopan komissiolle ja parlamentille. Se pyrkii vahvistamaan Euroopan asemaa puolijohdetuotannon globaalissa kilpailussa ja edistämään puolijohdeteollisuuden kilpailukykyä osallistuvilla alueilla. ESRA on sitoutunut saavuttamaan Euroopan komission tavoitteen kaksinkertaistaa Euroopan osuus globaalista puolijohdetuotannosta 20 prosenttiin nykyisestä 10 prosentista ja näin vahvistamaan Eurooppaa digitaalisesti ja taloudellisesti maailmanlaajuisessa kilpailussa. 

Tuija Telén kommentoi: 

“Olemme ylpeitä voidessamme olla osa tätä merkittävää allianssia, joka osaltaan vahvistaa edellytyksiä kestävälle kehitykselle ja taloudelliselle kasvulle. ESRA:n kautta meillä on mahdollisuus vaikuttaa suoraan Euroopan komission ja parlamentin päätöksentekoon ja varmistaa, että Uudenmaan vahvuudet ja tarpeet huomioidaan. 

Uudenmaan alue on tärkeässä asemassa Euroopan puolijohdealueiden allianssissa. Alueen vahva osaaminen ja korkean teknologian ekosysteemit kuten Kvanttinova – VTT, Espoon kaupungin ja Aalto-yliopiston yhteisvetoinen aloite, ovat keskeisiä tekijöitä puolijohdeteollisuuden kehityksessä. Puolijohde-ekosysteemin kehittäminen Uudellemaalla on tärkeää ja korostaa kuinka Uusimaa on sitoutunut edistämään Euroopan puolijohdeteollisuuden kasvua ja kilpailukykyä.” 

Janne Leino lisäsi:  

ESRA yhteyistyö parantaa Uudenmaan alueen vaikutusmahdollisuuksia Brysselissä, erityisesti silmällä pitäen tulevaa Euroopan komissiota ja parlamenttia, jotka päättävät EU:n tulevasta suunnasta ja rahoituskehyksestä. Jo nyt Uusimaa on Euroopan komission mukaan Euroopan toiseksi kilpailukykyisin alue. On koko Euroopan etu, että meillä on vahvoja ja kilpailukykyisiä alueita ja kaupunkeja, jotka pärjäävät globaalissa kilpailussa esimerkiksi Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa.”  

Yleiskokouksessa hyväksyttiin myös allianssin yhteinen kannanotto. Kannanotossaan ESRA korostaa pitkäjänteisen tuen tarvetta Euroopan puolijohdeteollisuudelle, tutkimuksen ja kehityksen vahvistamista sekä hyvien ja kestävien puitteiden luomista koko arvoketjussa. Lisäksi allekirjoittajat vahvistavat aikomuksensa tehdä tiiviimpää yhteistyötä koulutuksen alalla työvoimapulan ratkaisemiseksi.  

Voit lukea koko kannanoton täältä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) 

Lue lisää 

Lisätietoja ja taustatietoa löydät Euroopan puolijohdealueiden allianssin viralliselta sivustolta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)