Siirry sisältöön
Rahapurkki, jossa kasvi

EU:n monivuotisen rahoituskehyksen (2021–2027) välitarkistuksesta saavutettiin alustava yhteisymmärrys

 Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistuksesta. Tarkistuksessa sovitut päätökset rahoitetaan yhdistämällä uusia määrärahoja sekä kohdentamalla varoja uudelleen rahoituskehyksen sisällä. Tällä tavoin pyritään minimoimaan vaikutukset kansallisiin budjetteihin.

Rahoituskehyksessä sovittiin esimerkiksi seuraavaa:

1. Kriittinen tuki Ukrainalle: Uusi Ukrainan tukiväline, joka koostuu avustuksista, lainoista ja takauksista, on tarkoitettu auttamaan Ukrainaa vastaamaan välittömiin tarpeisiinsa ja edistämään maan elpymistä ja nykyaikaistamistasilmällä pitäen myös mahdollista EU-jäsenyyttä. Tähän välineeseen on varattu 50 miljardia euroa vuosille 2024–2027.

2. Muuttoliikkeeseen ja ulkoisiin haasteisiin liittyvät lisätoimet: Lisämäärärahoilla tuetaan muuttoliikkeen sisäistä ja ulkoista ulottuvuutta sekä autetaan kumppaneita Länsi-Balkanilla, eteläisessä naapurustossa ja muualla. Tähän kokonaisuuteen myönnetään 9,6 miljardia euroa.

3. Suvereniteetin ja kilpailukyvyn vahvistaminen: Euroopan strategisten teknologioiden kehysvälineellä (STEP) pyritään parantamaan EU:n pitkän aikavälin kilpailukykyä erityisesti digitaalisten, syväteknologisten, puhtaiden ja bioteknologisten alojen osalta. Tähän välineeseen  osoitetaan 1,5 miljardia euroa.

4. Tehokkaampi reagointi ennakoimattomiin haasteisiin: Joustovälineen rahoitusta lisätään 2 miljardilla eurolla, ja solidaarisuus- ja hätäapuvarauksen enimmäismäärää kasvatetaan 1,5 miljardilla eurolla. Tämän avulla EU voi jatkossakin reagoida ennakoimattomiin olosuhteisiin tehokkaammin.

Mikä on EU:n monivuotinen rahoituskehys?

EU:n monivuotinen rahoituskehys on pitkän aikavälin talousarvio, jonka avulla pyritään varmistamaan se, että EU:n menot kehittyvät hallitusti sen käytettävissä olevien omien varojen rajoissa. Nykyinen ohjelmakausi 2021–2027 sisältää sekä EU:n tavanomaisen talousarvion että NextGenerationEU(siirryt toiseen palveluun) elpymisvälineen. EU:n pitkän aikavälin budjetti on sovittu heinäkuussa 2020, ja sen kokonaisbudjetti yhdessä elpymisvälineen kanssa on 2,018 biljoonaa euroa. Kesäkuussa 2023 Euroopan komissio ehdotti rahoituskehyksen tarkistamista ja vahvistamista, sillä Eurooppa on kohdannut useita odottamattomia haasteita ja kriisejä vuoden 2020 jälkeen, jolloin monivuotinen rahoituskehys hyväksyttiin.