Siirry sisältöön

EU:n neuvoston keskeiset prioriteetit turvallisuuden ja puolustuksen vahvistamiseksi tulevalla kaudella 

EU:n neuvosto, joka koordinoi jäsenvaltioiden politiikkaa ja päättää yhteisistä toimenpiteistä, on hyväksynyt viisi keskeistä prioriteettia EU:n turvallisuuden ja puolustuksen vahvistamiseksi tulevalla EU-kaudella 2024–2029 ja kehottaa jäsenmaita laittamaan ne kiireellisesti täytäntöön. Turvallisuuden ja puolustuksen odotetaan myös nousevan tärkeäksi teemaksi tulevan komission painopisteissä.  
 
Tuki Ukrainalle: EU jatkaa Ukrainan tukemista kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla, mukaan lukien poliittinen, taloudellinen, humanitaarinen ja sotilaallinen apu. Tämä sisältää äskettäin perustetun Ukrainan avustusrahaston sekä Euroopan unionin sotilaallisen avustusoperaation (EUMAM Ukraina). 

Yhteinen varainkäyttö: Neuvosto korostaa tarvetta lisätä yhteisten varojen käyttöä turvallisuuden ja puolustuksen edistämiseksi. Lisäksi neuvosto haluaa vahvistaa puolustustuotteiden saatavuutta ja EU:n puolustuksen teollista ja teknologista perustaa, jotta voidaan vastata jäsenmaiden puolustusvoimien ja tarvittaessa kumppaneiden tarpeisiin.  

Häiriönsietokyky: Neuvosto pitää tärkeänä EU:hun, sen jäsenmaihin ja kumppaneihin kohdistuvien hybridiuhkien, ulkomaisen tiedonmanipuloinnin ja häirinnän, kyberuhkien ja haitallisten toimien ehkäisemistä, havaitsemista ja torjumista kehittämällä tähän tarkoitettuja välineitä, kuten kyberdiplomatian välineistöä ja EU:n hybridivälineistöä. Neuvosto myös kehottaa laittamaan nopeasti täytäntöön ilmaston ja turvallisuuden välistä yhteyttä koskevan yhteisen tiedonannon. 

Kumppanuudet: EU jatkaa kumppanuuksien vahvistamista, erityisesti YK:n ja Naton kanssa. Myös uusia kumppanuuksia, kuten Moldovan ja Norjan kanssa, kehitetään. 

Lue lisää: EU security and defence: Council sets out five main priorities (europa.eu)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)