Siirry sisältöön
Auki oleva ensiapupakkaus

EU:n uudet terveysturvapuitteet toiminnassa

Euroopan terveysunionin uudet rakenneosat perustettiin 25. joulukuuta 2022. Uusiin rakenneosiin kuuluu entistä tiukempia sääntöjä koskien rajat ylittäviä vakavia terveysuhkia, tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen (ECDC) vahvempi toimeksianto sekä uusi hätätilannekehys lääketieteellisiä vastatoimia varten. Yhdessä muiden toimien kanssa rakenneosat muodostavat vankan oikeudellisen kehyksen hätätilanteille ja tukevat tätä myötä EU:n valmiuksia kohdata ja reagoida entistä paremmin kansanterveysuhkiin.

Rajat ylittäviä vakavia terveysuhkia koskeva asetus antaa EU:lle: 

  • valmiussuunnittelun ja paremmin integroidun seurantajärjestelmän 
  • paremmat valmiudet riskinarviointiin ja kohdennettuun reagointiin 
  • luotettavat mekanismit lääketieteellisiin vastatoimiin liittyviä yhteisiä hankintoja varten 
  • mahdollisuuden hyväksyä yhteistoimia tulevien rajat ylittävien terveysuhkien torjumiseksi EU-tasolla 

Jäsenvaltiot saavat suosituksia terveysuhkiin varautumisesta tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen (ECDC) kautta. Terveyshätätilanteiden valmiusviranomaisen on oltava tehokas kansanterveysuhkien aikana, ja hätätilannekehyksen ansiosta sen yhteyteen voidaan perustaa terveyskriisineuvosto.