Siirry sisältöön
Tuulivoimaloita

Euroopan komissio ehdottaa Euroopan strategisten teknologioiden kehitysvälineen (STEP) perustamista

Euroopan talouden kilpailukyvyn vahvistaminen vihreän ja digitaalisen siirtymän avulla on ollut EU:n keskeinen viime vuosien strateginen tavoite. EU:n teollisuutta uhkaavat sen sisäänrakennetusta häiriökyvystä huolimatta mm. korkea inflaatio, työvoimapula ja toimitusketjujen häiriöt. Vastatakseen haasteisiin, Euroopan komissio on ehdottanut Euroopan strategisten teknologioiden kehysvälineen (STEP) perustamista vastatakseen EU:n teollisuuden haasteisiin ja tukeakseen vihreää ja digitaalista siirtymää. 

STEP-välineen tavoitteena on tukea EU:n strategiseen autonomiaan liittyvien kriittisten teknologioiden kehittämistä, valmistusta ja käyttöönottoa. Näitä ovat mm. digitaalinen ja syväteknologia, puhdas teknologia ja bioteknologia. Kehysvälineellä tuetaan myös investointeja, joilla voidaan vahvistaa arvoketjuja ja vähennetään EU:n strategista riippuvuutta ja vahvistaa Euroopan suvereniteettia. Välineen tavoitteena on lisäksi korjata työvoima- ja osaamispulaa strategisilla aloilla. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on parantaa EU:n kilpailukykyä pitkällä aikavälillä ja vahvistaa sen kestävyyttä.  

STEP-väline perustuu nykyisiin EU:n rahoitusohjelmiin, kuten InvestEU, Horisontti Eurooppa, innovaatiorahasto ja puolustusrahasto. Tarkoituksena on uudelleenohjata jo olemassa olevaa rahoitusta välineen tavoitteiden mukaisesti. Komission tavoitteena on lisäksi vahvistaa erityisesti STEP-välineen mukaisten tavoitteiden edistämiseen tarkoitettua investointikapasiteettia, joten se ehdottaa 10 miljardin euron lisämäärää edellä mainittuihin ohjelmiin. Kaiken kaikkiaan STEP-kehysvälineen kautta tehtävien uusien investointien arvioitu kokonaismäärä voi nousta jopa 160 miljardiin euroon.