Siirry sisältöön

Euroopan komissio julkaisi korkeakoulutusta koskevan paketin 

Euroopan komissio julkaisi 27. maaliskuuta korkeakoulutusta koskevan paketin. Pakettiin kuuluu kolme aloitetta, joilla edistetään ylikansallista yhteistyötä korkeakoulujen välillä. Perimmäisenä tavoitteena on ottaa käyttöön eurooppalainen yhteistutkinto. 

Korkeakoulutusta koskeva paketti muodostuu seuraavista elementeistä: 

  1. Komission tiedonanto: Eurooppalainen yhteistutkinto  
  2. Suositusehdotus: Eurooppalainen laadunvarmistus- ja tunnustamisjärjestelmä  
  3. Suositusehdotus: Houkuttelevat ja kestävät urat korkeakoulutuksessa  

Keskeinen osa pakettia on eurooppalaista yhteistutkintoa koskeva suunnitelma, jossa komissio ehdottaa konkreettista yhteistyöpolkua ja tukitoimenpiteitä EU:n jäsenmaille ja niiden korkea-asteen koulutusjärjestelmille eurooppalaisen yhteistutkinnon luomiseksi. 

Komission visiossa eurooppalainen yhteistutkinto on uudenlainen tutkinto, joka myönnetään ylikansallisen kandidaatti-, maisteri- tai tohtoriohjelman suorittamisen jälkeen kansallisella, alueellisella tai institutionaalisella tasolla. Tutkinnon myöntää yhdessä ja vapaaehtoisesti joukko yliopistoja eri puolilla Eurooppaa, ja se perustuu Euroopan tasolla sovittuihin yhteisiin kriteereihin. Tutkinto tunnustetaan automaattisesti kaikkialla EU:ssa.  

Eurooppalaisen yhteistutkinnon tavoitteena on edistää Euroopan kilpailukykyä tarjoamalla tutkinnon suorittaneille tulevaisuuden työmarkkinoiden vaatimukset täyttävät taidot sekä tarjota vahva symboli yhteiselle eurooppalaiselle identiteetille, samalla vahvistaen eurooppalaisia yhteisiä akateemisia arvoja.   

Seuraavaksi paketista keskustellaan EU:n jäsenmaiden ja korkea-asteen koulutuksen keskeisten sidosryhmien kanssa tulevina kuukausina.  

Lisätietoja: Komissio julkisti eurooppalaista yhteistutkintoa koskevat suunnitelmansa (europa.eu)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)