Siirry sisältöön
Maapallo-taideinstallaatio museossa

Euroopan osaamisen teemavuosi 2023 – alustava yhteisymmärrys saavutettu 

Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen Euroopan osaamisen teemavuodesta. Euroopan osaamisen teemavuoden aikana komissio, parlamentti, jäsenvaltiot, työmarkkinaosapuolet, julkiset ja yksityiset työvoimapalvelut, kauppa- ja teollisuuskamarit, koulutuksen tarjoajat, yritykset ja työntekijät yhdistävät voimansa edistääkseen osaamisen kehittämistä ja antaakseen uutta pontta elinikäiselle oppimiselle. Euroopasta tulee kilpailukykyisempi kehittämällä ja päivittämällä Euroopan työvoiman osaamispääomaa.  

Vihreän siirtymän odotetaan synnyttävän jopa miljoona uutta työpaikkaa EU:n alueelle vuoteen 2030 mennessä, mutta yrityksillä on samalla vaikeuksia löytää työntekijöitä, joilla olisi yritysten tarpeisiin sopivat taidot. Euroopan osaamisen teemavuoden tavoitteena on synnyttää poliittista liikevoimaa ja rohkeutta puuttua erilaisiin osaamisvajeisiin Euroopassa mm. tuomalla sekä EU:n nykyisiä että tulevia aloitteita ja levittämällä tietoisuutta EU:n erilaisista rahoitusmahdollisuuksista osaamisen kehittämiseen. Jäsenmaiden investointeja täydennys- ja uudelleenkoulutukseen voidaan tukea ja täydentää useista EU:n rahoitusvälineistä.  

Osaamisen teemavuoden neljä strategista ydintavoitetta ovat: 

  • Mittavampia ja tuloksellisempia investointeja koulutukseen & osaamisen parantamiseen  
  • Osaaminen vastaamaan työmarkkinoiden tarpeita yhteistyössä työmarkkinaosapuolten ja yritysten kanssa 
  • Kansalaisten toiveet ja taidot kohtaamaan työmarkkinoiden mahdollisuudet vihreän ja digitaalisen siirtymän sekä talouden elpymisen kehyksessä  
  • Ammattitaitoisten työntekijöiden houkuttelu EU:n ulkopuolisista maista

Seuraavat askeleet 

Osaamisen teemavuoden käynnistymistä juhlistetaan Euroopan osaamisen teemavuoden festivaalilla Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta 2023, jolloin ympäri Eurooppaa järjestetään teemavuoteen liittyviä aktiviteetteja. Lisäksi Brysselissä järjestetään teemavuodelle olennainen ”Making Skills Count” -konferenssi 8.–9. kesäkuuta 2023. Lisäksi halukkailla sidosryhmillä on mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa teemavuoden yhteiseen erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja aktiviteetteja ympäri Eurooppaa. Tapahtuma on mahdollista rekisteröidä jo nyt teemavuoden viralliseen portaaliin. on jo nyt mahdollisuus rekisteröidä teemavuoden yhteyteen linkittyvä tapahtuma komission teemavuoden portaaliin(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).