Siirry sisältöön
Koodeja tietokoneella

Euroopan unioni askeleen lähempänä tekoälyn säätelykehikkoa

Tekoälyn kehittyessä huimaa vauhtia tarve uudelle ja ajantasaiselle sääntelylle on suuri. Euroopan komissio antoi tekoälyasetusehdotuksen vuonna 2021, mutta sen jälkeen kentällä on ehtinyt tapahtua paljon uutta esimerkiksi Open AI-yhtiön julkaiseman Chat GPT:n myötä. Näin ollen Euroopan parlamentti on tehnyt esitykseen muutosehdotuksia, jotka ottaisivat nykytilanteen paremmin huomioon.

Nyt Euroopan unioni on askeleen lähempänä tekoälyn säätelykehikkoa. Euroopan parlamentin sisämarkkinavaliokunta ja kansalaisvapauksien valiokunta saivat aiemmin toukokuussa valmiiksi mietintöluonnoksen, jonka pohjalta parlamentti äänestää oman neuvottelukantansa voimaan kesäkuussa täysistunnossa. Asetuksen yksi uusista päätavoitteista on luoda kehys eettisten tekoälyjärjestelmien kehitykselle EU:ssa ja tarkentaa erityisesti valvontaa ja avoimuusvaatimuksia unionin alueella kehitettävissä tekoälyjärjestelmissä.

EU:n tekoälyn sääntelykehikon lähtökohtana on tekoälyn tuomien riskien ja haittojen ehkäiseminen. Sääntely asettaisi tekoälyn palveluntarjoajille ja käyttäjille velvoitteita tekoälyn aiheuttaman riskitason mukaan. Mietintöluonnos kieltää suoraan tietynlaisen haitallisen tekoälyn käytön. Tähän kategoriaan lukeutuvat mm. tekoälyn hyödyntäminen alitajuisesti tai tarkoituksellisesti manipuloiviin teknologioihin, ihmisten pisteytys tekoälyn avulla sekä reaaliaikaisten biometristen etätunnistusjärjestelmien käyttö ihmisten valvontaan julkisissa tiloissa.

Lisäksi sääntelyn tärkeänä tavoitteena on tunnistaa ne tekoälyn käyttötarkoitukset, joihin liittyy suuria riskejä. Näitä ovat mm. koulutus- ja työpaikkoihin valitseminen tekoälyn avulla sekä tekoälyjärjestelmät, jotka pyrkivät vaikuttamaan ihmisten äänestyskäyttäytymiseen. Parlamentin mietintöluonnoksen mukaan tällä hetkellä myös Chat GPT:n kaltaisten yleiskäyttöisten tekoälyjärjestelmien olisi noudatettava ylimääräisiä avoimuusvaatimuksia. Mallien tulisi jatkossa paljastaa, jos sisältö on tekoälyn luomaa ja kehittää tapoja estää laittoman sisällön luominen mallin avulla.

Lue lisää aiheesta(siirryt toiseen palveluun)