Siirry sisältöön
Vihreä köynöskasvi vihreällä taustalla

Euroopan vetypankista tukea uusiutuvan vedyn tuotannolle ja käyttöönotolle

Euroopan komissio esitti 16. maaliskuuta tiedonannon Euroopan vetypankin rakenteesta ja tehtävistä. Euroopan vetypankin tehtävänä on tukea uusiutuvan vedyn tuotantoa ja käyttöönottoa EU:ssa sekä vedyn tuontia EU:hun kansainvälisiltä kumppaneilta. Vedyllä on keskeinen rooli EU:n hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2050 mennessä. Komission aloite esitettiin yhdessä nettonollateollisuutta koskevan säädösaloitteen kanssa, ja vetyteknologia on keskeisessä roolissa EU:n nettonollateollisuutta koskevassa säädöksessä. Lisäksi komission REPowerEU-suunnitelman tavoitteena on synnyttää 20 miljoonaa tonnia uusiutuvaa vetyä vuoteen 2030 mennessä: 10 miljoonaa tonnia tuotettaisiin EU:ssa ja 10 miljoonaa tonnia tuotaisiin EU:hun kansainvälisiltä kumppaneilta.   

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti Euroopan vetypankin perustamisesta viime Unionin tila -puheessaan syyskuussa 2022. Vetypankin päätavoitteena on saada liikkeelle yksityisiä investointeja vedyn arvoketjuihin EU:ssa ja toisaalta ratkaista alkuinvestointeihin liittyviä haasteita kolmansissa maissa. Aloitteen tavoitteena on kehittää uusia eurooppalaisia vetymarkkinoita, tarjota uusia kasvumahdollisuuksia yrityksille ja synnyttää laadukkaita työpaikkoja.  

Euroopan vetypankki perustuu neljään pilariin, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden loppuun mennessä. 

1. EU:n kotimarkkinoiden luominen 

2. Tuonti EU:n ulkopuolelta 

3. Läpinäkyvyys ja koordinointi 

4. Nykyisten rahoitusvälineiden virtaviivaistaminen 

Euroopan vetypankki edistää nykyisten rahoitusvälineiden koordinointia ja yhdistettyä käyttöä EU:ssa ja kansallisella tasolla. Tällä hetkellä komissio suunnittelee ensimmäisiä uusiutuvan vedyn tuotantoa koskevia pilottihuutokauppoja, jotka ovat vetypankin ensimmäinen rahoitusväline. Huutokauppojen on määrä käynnistyä syksyllä Euroopan innovaatiorahaston puitteissa, ja niiden budjetti on 800 miljoonaa euroa. Huutokaupan avulla madalletaan vedyn tuotannon investointikustannuksia, sillä vedyntuottajille myönnetään kiinteä preemio jokaista tuotettua vetykiloa kohti. Tukea voi saada enintään kymmenen toimintavuoden ajan.