Siirry sisältöön
Europa-Huset Kööpenhaminassa

Eurooppalaisen korkeakouluyhteistyön syventäminen tiivistyy – 10 Erasmus+ -pilottihanketta on nyt valittu

Komissio on myöntänyt rahoituksen kymmenelle Erasmus+ -pilottihankkeelle, joiden tehtävänä on testata uusia eurooppalaisen korkeakouluyhteistyön muotoja. Käynnistyvät hankkeet edustavat eurooppalaisen korkeakoulustrategian (30.9.2022) lippulaiva-aloitteita eurooppalaisen korkeakouluyhteistyön syventämiseksi. Hyväksytyissä hankkeissa on mukana yli 90 korkeakoulua ja piloteissa on edustettuina 21 ”Eurooppalaiset yliopistot” -allianssia. 

Kuudessa hankkeessa tutkitaan ja kokeillaan eurooppalaisen yhteistutkinnon laatuleiman (European degree label) toteuttamista. Eurooppalainen laatuleima täydentäisi tutkintoja, jotka opiskelijat saavat valmistuessaan useiden eurooppalaisten korkeakoulujen yhteisistä opinto-ohjelmista. Laatuleima myönnettäisiin vapaaehtoispohjalta ja se tulisi perustumaan yhdessä määriteltyihin kriteereihin.

Neljässä hankkeessa korkeakoulujen yhteenliittymät ryhtyvät puolestaan selvittämään uudenlaisia rajat ylittävän yhteistyön muotoja kuten komission harkitsemaa eurooppalaista oikeudellista asemaa. Komission tavoitteena olisi luoda eurooppalaisille korkeakouluyhteenliittymille soveltuvat puitteet, jotka voisivat helpottaa strategisten päätösten tekemistä, yhteisrekrytointeja sekä resurssien jakamista.

Pilottihankkeiden on tarkoitus käynnistyä keväällä 2023, ja ne toteutetaan yhteistyössä alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa. Budjetiksi on määritelty enintään 200 000 euroa/hanke vuoden ajaksi. Pilottihankkeet antavat komissiolle tärkeää näyttöä mahdollisiin tuleviin ehdotuksiin eurooppalaisen korkeakouluyhteistyön syventämisestä – kuten ehdotus mahdollisesti eurooppalaisesta yhteistutkinnosta tai korkeakoulujen yhteenliittymien oikeudellisesta asemasta. Toteutuessaan toimet eivät korvaisi kansallisia ratkaisuja, vaan ne tarjoaisivat täydentäviä ratkaisuja eurooppalaiselle korkeakouluyhteistyölle.  

Kaksi suomalaista korkeakoulua on mukana pilottihankkeissa partnereina: Aalto-yliopisto ja Tampereen yliopisto. Lisäksi suomalaisia korkeakouluja on edustettuina pilottihankkeissa liitännäisjäseninä omien ”Eurooppalaiset yliopistot” -allianssien kautta.