Siirry sisältöön
EU-lippuja

Eurooppalaiset tyytyväisiä jäsenmaissa tehtävien uudistusten saamaan EU-tukeen

Eurooppalaiset arvostavat EU:n asiantuntemusta ja apua, jota jäsenmaat saavat erilaisten uudistusten suunnitteluun ja toteutukseen, selviää tuoreesta Flash-eurobarometrin keskeisistä päätelmistä. Flash-eurobarometri toteutettiin 3.–18. huhtikuuta 2023 puhelinhaastatteluilla. Kyselyssä haastateltiin yhteensä 25 631 henkilöä jokaisesta EU:n jäsenmaasta.

Kyselyn tulosten perusteella erityisesti EU:n teknisen tuen välineen (Technical Support Instrument, TSI) tarjoama tuki nähdään arvokkaana. Välineen avulla komissio tarjoaa jäsenmaille asiantuntemusta ja teknistä tukea erilaisten uudistusten suunnittelua ja toteuttamista varten. Väline on ollut erityisen tärkeä covid-19-kriisin taloudellisten ja sosiaalisten seurauksien hillitsemiseen liittyvässä EU-aloitteessa.

Kyselyssä selvitettiin, millä aloilla jäsenmaat voisivat hyötyä eniten EU:n tuesta uudistusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Vastauksista selvisi muun muassa, että:

  • 42 % eurooppalaisista uskoo, että EU voisi edistää hyvien käytäntöjen vaihtoa jäsenmaiden välillä
  • 42 % pitää tärkeänä jäsenmaiden antamaa tukea kriisien, kuten pandemioiden ja konfliktien hallinnassa
  • 34 % kokee, että EU voisi tarjota jäsenmaille uudistusten suunnittelussa ja toteutuksessa tarvittavaa tietoa ja asiantuntemusta

Eurooppalaiset haluavat tehokkaamman julkishallinnon ja uudistuksia terveydenhuoltoon ja koulutukseen

Tutkimuksen mukaan jäsenmaiden julkishallinto voisi toimia tuloksellisemmin ja tehokkaammin. Jotta eurooppalaisten luottamus maansa julkishallintoon lisääntyisi, pitäisi julkishallinnon olla vähemmän byrokraattista (52 % vastaajista) ja päätösten sekä julkisten varojen käytön tulisi olla avoimempaa. Lähes puolet eurooppalaisista ajattelee, että julkishallinnon tulisi olla lähempänä kansalaisia. Tässä tukena voisivat olla esimerkiksi suorien viestintäkanavien hyödyntäminen sekä selkeämmän tiedon tarjoaminen erilaisista toimintatavoista ja palveluista. Eurooppalaisten mielestä eniten uudistusten tarpeessa ovat kansanterveys (56 % vastaajista) ja koulutus (50 % vastaajista).

Tutustu Flash-eurobarometrin tuloksiin(siirryt toiseen palveluun)