Siirry sisältöön

Green Deal -hankkeiden tukitoimisto perustettu

Euroopan komissio on perustanut Green Deal -hankkeiden tukitoimiston (”Green Deal Projects support office”). Toimisto helpottaa hankkeiden välistä yhteistyötä, tarjoaa räätälöityä tukea hankkeiden vaikuttavuuden lisäämiseksi ja jakaa hanketoimijoiden kesken parhaita käytäntöjä.

Tukitoimistolla on tärkeä rooli Europan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) implementoinnin vauhdittamisessa. Ohjelman kunnianhimoisena tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen kokonaan hiilineutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä jättämättä ketään ihmistä tai mitään aluetta jälkeen. Miljardin euron European Green Deal -haulla rahoitetaan yhteensä 73 hanketta. Hankkeiden avulla pyritään tuottamaan ratkaisuja, joiden avulla vihreään siirtymään kytkeytyvät haasteet käännetään innovaatiomahdollisuuksiksi. 

Green Deal -hankkeiden tukitoimiston ensimmäinen uutiskirje on nyt julkaistu. Uutiskirjeestä esitellään mm. toimiston työtä ja kerrotaan tulevista tapahtumista.