Helsinki EU Office

Helsinki EU Office on Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin, Uudenmaan liiton, Kymenlaakson liiton, Päijät-Hämeen liiton, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Hanken Svenska handelshögskolanin, Taideyliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Luonnonvarakeskuksen, Laurea-ammattikorkeakoulun, Metropolia ammattikorkeakoulun, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Arcada ammattikorkeakoulun yhteinen toimisto Brysselissä. Uudenmaan liitto toimii isäntäorganisaationa. Lue yhteistyökumppaneistamme vasemmalla olevista linkeistä.

Toimisto tukee yhteistyökumppaniensa EU-edunvalvontaa ja edistää niiden näkyvyyttä EU-foorumeilla. Toimiston tehtävänä on tämän lisäksi tiedon välittäminen EU-lainsäädännön valmistelutyöstä, EU-rahoitusohjelmien rakenteesta ja avautuvista rahoitushauista, tapahtumista ja yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksista.

Helsinki EU Office seuraa aktiivisesti mm. eurooppalaista kaupunkipolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa, tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa, liikennepolitiikkaa, terveyspolitiikkaa sekä ympäristö- ja energiapolitiikkaa.

Helsinki EU Office osallistuu yhteistyökumppaniensa kanssa seuraavien verkostojen toimintaan:

Helsinki EU Office is a Brussels-based office representing the City of Helsinki, City of Espoo, City of Vantaa, Helsinki-Uusimaa Region, Kymenlaakso Region, Päijät-Häme Region, Aalto University, University of Helsinki, University of the Arts Helsinki, Hanken School of Economics, Finnish Institute for Health and Welfare, Natural Resources Institute Finland, Haaga-Helia University of Applied Sciences, Laurea University of Applied Sciences, Metropolia University of Applied Sciences and Arcada University of Applied sciences.

Click here to read the latest Helsinki EU Office Newsletter for up to date information on projects, activities, initiatives and events across the regions, cities and universities represented by Helsinki EU Office in Brussels.

Click here to sign up for Helsinki EU Office Newsletter.

 

What we do

Helsinki EU Office promotes its stakeholders’ interests and visibility in different EU fora. The office also provides information regarding the preparation of EU legislation, EU funding programmes, events, co-operation, and networking opportunities.

Helsinki EU Office actively follows European urban and regional policy, cohesion policy, research and innovation policy, transport, environment and energy policy as well as digitalisation and health policy.

Together with its partners, Helsinki EU Office participates in the activities of i.e. the following networks: