Helsinki EU Office

Helsinki EU Office on Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin, Uudenmaan liiton, Kymenlaakson liiton, Päijät-Hämeen liiton, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Hanken Svenska handelshögskolanin, Taideyliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Luonnonvarakeskuksen, Laurea-ammattikorkeakoulun, Metropolia ammattikorkeakoulun, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Arcada ammattikorkeakoulun yhteinen toimisto Brysselissä. Uudenmaan liitto toimii isäntäorganisaationa. Lue yhteistyökumppaneistamme vasemmalla olevista linkeistä.

Toimisto tukee yhteistyökumppaniensa EU-edunvalvontaa ja edistää niiden näkyvyyttä EU-foorumeilla. Toimiston tehtävänä on tämän lisäksi tiedon välittäminen EU-lainsäädännön valmistelutyöstä, EU-rahoitusohjelmien rakenteesta ja avautuvista rahoitushauista, tapahtumista ja yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksista.

Helsinki EU Office seuraa aktiivisesti mm. eurooppalaista kaupunkipolitiikkaa, koheesiopolitiikkaa, tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa, liikennepolitiikkaa, terveyspolitiikkaa sekä ympäristö- ja energiapolitiikkaa.

Helsinki EU Office osallistuu yhteistyökumppaniensa kanssa seuraavien verkostojen toimintaan: