Haaga-Helia

Haaga-Helia kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Haaga-Helian ydinosaamista ovat myynti, palvelu ja yrittäjyys sekä liiketoiminnan kehittäminen, digitaaliset ratkaisut ja uudistava kehittämisen pedagogiikka. Toiminnassaan Haaga-Helia panostaa yhteistyöhön, innovatiivisuuteen ja kansainvälisyyteen. Tutkimus- ja kehittämistyön tavoitteena on työelämän ja erityisesti lähialueiden kehittäminen.

Lue lisää Haaga-Helian verkkosivuilla

 

Haaga-Helia is a strongly business orientated university of applied sciences in Finland. Through education, research and development, we prepare professionals for tomorrow’s business and services. Our core competencies are sales, services and entrepreneurship as well as business development, digital & creative solutions and transformative pedagogy. We focus on co-operation, innovation and internationality. RDI that we do creates impact for future work life.

> Read more via Haaga-Helia’s website