Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva itsenäinen tutkimuslaitos, joka tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi. Keräämällä ja tutkimalla tutkimukseen ja tietoaineistoihin perustuvaa tietoa THL palvelee monipuolisesti eri tahoja: valtion, kuntien ja maakuntien päättäjiä, sosiaali- ja terveysalan toimijoita, järjestöjä, tutkimusmaailmaa ja kansalaisia.  

THL on tunnustettu ja haluttu kumppani kotimaiseen ja kansainväliseen tieteelliseen yhteistyöhön. Parhaillaan käynnissä on noin 70 EU:n ja noin 30 Suomen Akatemian rahoittamaa kehittämishanketta. THL:n tuottamia artikkeleita julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa vuosittain noin 700, joista noin puolet on kansainvälisiä yhteisartikkeleita.

>Lue lisää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta THL verkkosivuilla.