Siirry sisältöön

Helsinki EU Officen asiantuntijoita EU-verkostojen työryhmien johtoon

Terveys- ja digitalisaatiopolitiikan EU-erityisasiantuntija Iiro Kangas on aloittanut Alueiden innovaatio- ja tutkimusyhteistyöverkoston (European Regions Research and Innovation Network – ERRIN) terveystyöryhmän puheenjohtajana. Työryhmä seuraa EU:n terveyspolitiikan politiikka-aloitteita sekä rahoitusohjelmia. Työryhmän tarkoituksena on tarjota jäsenille ennakoivaa tietoa sekä järjestää verkostoitumismahdollisuuksia alueiden toimijoille ja alueiden toimijoiden ja instituutioiden välille. Työryhmä voi järjestää myös yhteisiin projekteihin tähtääviä verkostoitumistilaisuuksia. Työryhmän kokouksissa on mahdollista tuoda esiin Helsinki EU Officen jäsenorganisaatioiden osaamista ja asiantuntemusta EU:n terveyspolitiikan alalla. ERRIN-verkostoon kuuluu 125 alueellista organisaatiota 22:sta Euroopan maasta, joista useimmat ovat verkoston jäseniä Brysselin toimistojensa välityksellä.

Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan EU-erityisasiantuntija Niina Nurkkala on valittu korkeakouluja edustavien EU-toimistojen verkoston UnILiON:in (Universities Informal Liaison Offices Network) Horisontti Eurooppa -työryhmän puheenjohtajaksi. Työryhmä seuraa erityisesti tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelman kehittymistä ja toimeenpanoa sekä pyrkii parantamaan korkeakoulujen osallistumismahdollisuuksia ohjelmaan. UnILiON on 51 EU-toimiston verkosto, jonka kautta sen toiminnassa on mukana yli 150 korkeakoulua Euroopasta, Japanista ja Venäjältä.