Siirry sisältöön

Helsinki EU Officen helmikuun uutiskirje on nyt julkaistu!

Tervehdys Brysselistä!

Uusi vuosi on lähtenyt vilkkaasti käyntiin Helsinki EU Officella! Koronatilanteesta huolimatta tuleva kevät vaikuttaa kirkkaalta ja alkuvuosi Brysselissä on ollut tavallista lämpimämpi.

Tässä uutiskirjeessä luomme katsauksen EU:n uuteen korkeakoulustrategiaan, vieraiden valtioiden kanssa tehtävän tutkimuksen uuteen ohjeistukseen ja New European Bauhaus sekä Horizon Impact Award -palkintokilpailuihin. Lisäksi uutiskirjeessämme on nostoja Luonnonvarakeskuksen kanssa yhteistyössä järjestetystä metsäaiheisesta webinaarista sekä vuoden ensimmäisestä vierailusta toimistollamme Brysselissä, kun Espoon kaupunginjohtaja tuli tapaamaan Euroopan komission varapuheenjohtajaa Frans Timmermansia. Tällä hetkellä on avautunut lukuisia EU-vaikuttamismahdollisuuksia ympäristösektorilla, minkä lisäksi useita kiinnostavia tapahtumia on suunniteltu tulevalle keväälle – löydät nämä uutiskirjeen lopusta!

Kestävää keskustelua Espoon ja Brysselin välillä

Pitkästä aikaa Helsinki EU Officella oli ilo toivottaa tervetulleeksi vierailijoita, kun Espoon kaupungin delegaatio tuli käymään Brysselissä 7.-8. helmikuuta. Vierailun ohjaavana teemana oli Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja kaupunkien tärkeä rooli ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.
Jo usean vuoden ajan kestävä kehitys on ollut keskeinen teema Espoon kaupungin työskentelyssä. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä tapasi Brysselissä Euroopan komission varapuheenjohtajan Frans Timmermansin keskustellakseen tavoista, joilla Euroopan kaupungit voivat osallistua globaalin ilmastohaasteen ratkaisemiseen puhtaita ja älykkäitä kaupunkiratkaisuja hyödyntäen Espoon esimerkin mukaisesti.Kestävä kaupunkidialogi  EU:n ja Espoon kaupungin välillä saa jatkumoa kevään aikana, kun jännitetään päätöstä Horisontti Eurooppa-ohjelman ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit-mission hakemuksesta. Lisäksi, kesän alussa Dipolissa 8.-10.6.2022 järjestettävä Eurocities Annual Forum tuo Espooseen eurooppalaiset kaupunkijohtajat, EU-toimijat  ja tiedotusvälineet. Vuosittainen foorumi on Eurocities-verkoston vuoden lippulaivatapahtuma, joka kokoaa yhteen 200 suurta ja keskisuurta eurooppalaista kaupunkia. Tänä vuonna keskitytään kaupunkien ilmastojohtajuuteen, yhteiskehitykseen ja nuorten osallistumiseen.

Lue tästä Espoon tiedote tapaamisesta!

EU:n korkeakoulustrategia: Eurooppalaisella yhteistyöllä vastauksia yhteiskunnallisiin haasteisiin

Euroopan komissio hyväksyi tammikuussa kaksi uutta korkeakoulualoitetta: EU:n uusi korkeakoulustrategia ja komission ehdotus neuvoston suositukseksi siltojen rakentamisesta tehokkaalle eurooppalaiselle korkeakouluyhteistyölle. Niiden odotetaan tukevan eurooppalaisia korkeakouluja niiden ainutlaatuisessa asemassa vihreämmän, osallistavamman ja digitaalisemman Euroopan unionin tukemisessa. Korkeakoulustrategian tarkoituksena on tukea ja mahdollistaa yliopistojen osallistumisessa Euroopan kestävyyteen ja elpymiseen neljällä tavoitteella:

 • Vahvistaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen eurooppalaista ulottuvuutta
 • Vakiinnuttaa korkeakoulut eurooppalaisen elämäntavan suunnannäyttäjiksi toimilla, jotka keskittyvät mm. akateemiseen uraan ja tutkijanuraan, tulevaisuuden taitoihin, monimuotoisuuteen, osallistavuuteen sekä demokraattisiin käytäntöihin
 • Voimaannuttaa yliopistot keskeisiksi muutoksen ajureiksi kaksoissiirtymässä (vihreä ja digitaalinen siirtymä)
 • Vahvistaa yliopistoja EU:n maailmanlaajuisen roolin ja johtajuuden veturina.

Komission ehdotuksen tavoitteena siltojen rakentamiseksi korkeakouluyhteistyölle korkeakouluyhteistyölle on mahdollistaa eurooppalaisten korkeakoulujen tiiviimpi ja syvempi yhteistyö, helpottaa yhteisten kansainvälisten koulutusohjelmien ja -toimintojen toteuttamista, kapasiteetin ja resurssien yhdistämistä sekä yhteisten eurooppalaisten tutkintojen myöntämistä.

Lue lisää…

“Tieto metsistämme ei ole koskaan ollut yhtä tärkeää kuin nyt”

Helsinki EU Office:n sopimuskumppanin Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Euroopan kansallinen metsäninventointiverkoston (ENFIN) kanssa järjestetyssä webinaarissa From national forest inventories to European level forest monitoring” keskusteltiin ajankohtaisesta EU:n metsästrategiasta 27. tammikuuta 2022.

Yleisömenestyksekkäässä webinaarissa saatiin tärkeää tietoa kansallisten metsien ja metsätutkimuksen merkityksestä Euroopan tason metsäseurannassa, sekä metsien kehityksestä ilmastomuutoksen näkökulmasta. Tapahtumassa ansioituneet metsätieteilijät esittelivät tutkimuksiaan ja loivat vankan pohjan jatkuvalle vuoropuhelulle päättäjien, tiedeyhteisön ja sidosryhmien välille Euroopan metsästrategiasta.

Käy myös vilkaisemassa Luonnonvarakeskuksen blogikirjoitus tapahtumasta, josta löydät pääkohdat kiteytettynä.

Uudet ohjeet turvaavat tieteellisen tutkimuksen yhteistyön vieraiden valtioiden kanssa

Tammikuun puolessa välissä Euroopan komissio julkaisi ohjeet vieraiden valtioiden sotkeutumisesta tieteelliseen tutkimukseen (Tackling R&I Foreign Interference – staff working document). Työkalupakilla tuetaan Euroopan unionin tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tavoitteita ja arvoja sekä uuden Eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) muodostamista.

Ohjeiden avulla on tarkoitus opastaa korkeakouluja (HEI) ja tutkimusorganisaatioita (RPO) solmimaan onnistuneita suhteita vieraiden valtioiden kanssa parhaalla mahdollisella tavalla ja minimoimaan mahdollisia riskejä. Samanaikaisesti turvataan myös korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden akateemista vapautta, riippumattomuutta sekä suojellaan tutkijoita, opiskelijoita että tutkimustuloksia. Työkalupakki on luokiteltu neljään eri kokonaisuuteen:

 • Arvot
 • Hallinto
 • Kumppanuudet
 • Kyberturvallisuus

Komissio korostaa, ettei ohjeiden tarkoituksena ole rajoittaa ulkopuolisten valtioiden ja organisaatioiden kanssa tehtävää yhteistyötä, vaan turvata eurooppalaista tutkimusta ja sen arvoja.

New European Bauhaus

Uusi eurooppalainen Bauhaus (NEB) -kilpailu on käynnistynyt! Kilpailussa palkitaan kestäviä, kauniita ja osallistavia saavutuksia sekä kannustetaan nuorempaa sukupolvea kehittämään uusia ideoita ja konsepteja. Uusi eurooppalainen Bauhaus (NEB) on luova ja monitieteinen aloite, jonka tavoitteena on tukea vihreän kehityksen ohjelmaa rakentamalla kauniita, kestäviä ja osallistavia ympäristöjä.

Vuoden 2022 kilpailussa on jaossa 18 palkintoa neljässä eri kategoriassa:

 • luontoyhteyden palauttaminen
 • yhteenkuuluvuuden tunteen palauttaminen
 • kipeimmin muutosta kaipaavien tilojen ja ihmisten priorisointi
 • pitkän aikavälin kokonaisvaltaisen elinkaariajattelun edistäminen teollisessa ekosysteemissä.

Jokaisessa kategoriassa on samanaikaisesti kaksi rinnakkaista palkintoluokkaa: yksi jo valmistuneille projekteille ja toinen nouseville tähdille (rising stars). Jälkimmäinen on suunnattu alle 30-vuotiaiden ideoille.

EU:n kansalaiset sekä ulkopuoliset kansalaiset voivat hakea mukaan kisaan, kunhan heidän konseptinsa, hankkeensa tai ideansa on kehitetty tai/ja fyysisesti sijaitsee EU:ssa. Myös yhteis-/kumppani- ja konsortiotyyppiset hakemukset ovat mahdollisia samoilla kriteereillä kuin EU-pohjaisissa hankkeissa.

Hakuaika päättyy 28.2.2022 klo 19.00 CET.
Lisätietoja löydät täältä.

Horizon Impact Award 2022

Vuoden 2022 Horizon Impact Award – palkintokilpailu on nyt auki kolmatta kertaa. Euroopan komissio haluaa antaa tunnustusta projekteille, joilla on ollut huomattava yhteiskunnallinen vaikutus Euroopassa ja sen ulkopuolella. Toisin sanoen, vaikuttavuuspalkinnon tarkoituksena on osoittaa EU:n tutkimus- ja innovaatioinvestointien laajemmat sosioekonomiset hyödyt.

Kisa on suunnattu päättyneille projekteille jotka ovat olleet edunsaajia Horisontti 2020-ohjelman tai tätä edeltäneen FP7-puiteohjelman (2007–2013) tki-rahoituksessa. 25 000€ -rahapalkintoja on yhteensä kuusi kappaletta ja hakemuksen voi jättää 8.3.2022 saakka.

Lisätietoja löydät täältä.

Avoinna olevat julkiset kuulemiset: Vaikuta EU:n päätöksentekoon! 

Hiilenpoiston sertifiointi

Euroopan komission asetusehdotuksessa tarkastellaan hiilen poistamisen sertifiointia koskevia EU:n sääntöjä ja määritetään käytännöt hiilenpoiston todentamiseksi, raportoimiseksi ja aitouden seuraamiseksi. Tämän on tarkoitus tehdä hiilenpoistamisesta kestävää sekä kannustaa metsänhoitajia, maanviljelijöitä ja tuotantoa soveltamaan innovatiivisia ratkaisuja hiilidioksidin varastoinnissa, talteenotossa ja kierrätyksessä. Palautejakso ehdotukselle on nyt käynnissä 2.5.2022. Kerro mielipiteesi täällä.

Kerro mielipiteesi jätehuollosta!

Tällä hetkellä on käynnissä EU:n jätepuitedirektiivin tarkistus. Uudella direktiiviehdotuksella on aikomus parantaa jätehuoltoa ja tällä tavoin suojata kansanterveyttä sekä ympäristöä. Ehdotuksena jätehuoltoa parannetaan vähentämällä jätteen syntymistä uudelleenkäytön kautta, sekä vähentämällä sekajätettä parantamalla erilliskeräystä joka valmistaa jätteen uudelleenkäyttöön että kierrätykseen. Palautetta EU:n jätepuitedirektiivistä voi antaa 22. helmikuuta asti täällä.

REACH-asetuksen tarkistus

Euroopan komission palautejakso REACH-asetuksen tarkistamisesta on avoinna. Kestävyyttä edistävässä kemikaalistrategiassa suojellaan ihmisiä sekä ympäristöä vaarallisilta kemikaaleilta, ja edistetään innovointia turvallisten ja kestävien vaihtoehtojen kehittämiseksi. Jotta nämä tavoitteet ovat saavutettavissa, EU-sääntöjä kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista on tarkistettava. Palautejakso päättyy 15.4.2022 – lisätietoja löydät täältä!

Kunnianhimoisemmat päästövähennystavoitteet raskaille hyötyajoneuvoille

Euroopan komission asetusehdotus tarkastelee uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästönormeja, jotta tieliikenne olisi vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden sekä älykkään ja kestävän liikkuvuuden strategian mukainen. Asetuksella luotaisiin hyötyajoneuvoille kunnianhimoisempia päästövähennystavoitteita. Ota kantaa ja kerro mielipiteesi 14. maaliskuuta mennessä täällä.

EU:n aurinkoenergiastrategia – Tiedonanto

EU:n aurinkoenergiastrategialla pyritään varmistamaan aurinkoenergian koko potentiaalin hyödyntäminen Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi, ja samalla mahdollistaa laaja, saavutettava aurinkoenergiajärjestelmä EU:ssa. Strategian on tarkoitus tunnistaa esteet aurinkoenergian käytölle, ehdottaa toimenpiteitä integroidun energiajärjestelmän käyttöönoton nopeuttamiseksi, sekä parantaa niiden kilpailu- ja häirintäsietokykyä. Euroopan komissio haluaa kuulla näkemyksesi ja mielipiteesi –  anna palautetta täällä.

Tiukempaa lainsäädäntöä elohopealle?

Elohopeaa käytetään edelleen osassa EU:n tuotteita, vaikka sen käyttöä on jo laajasti rajoitettu. Euroopan komission asetusehdotus pyrkii rajoittamaan entisestään elohopean jäljellä olevia käyttötarkoituksia EU:ssa ja niiden kansainvälistä kauppaa. Edistääksemme myrkyttömään ympäristöön tähtäävää nollapäästötavoitetta, on tärkeää tutkia ja päivittää EU:n kemikaalilainsäädäntöä. Tätä julkista kuulemista pystyy kommentoimaan 3. toukokuuta asti tämän linkin kautta.

Euroopan tutkimusneuvoston infotilaisuus tutkijoille 23.2.2022

Slovakian tieteellisen ja teknisen tiedon keskus (CVTI SR) ja Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) järjestävät tiedotuspäivän 23. helmikuuta, jossa tutustutaan paremmin Euroopan tutkimusneuvoston mahdollisuuksiin tutkijoiden ja huipputason tutkimuksen tukemiseksi.

Webinaarissa annetaan ensikäden tietoa ja neuvoja onnistuneen hakemuksen valmisteluun, niin kutsujen järjestäjistä ja ehdotusten arvioinnista menestyneisiin apurahan saajiin.

Infosessio sisältää erilaisia mielenkiintoisia puheita kansallisilta edustajilta ja esityksiä sekä Q&A-istuntoja, joissa osallistujat voivat esittää kysymyksiä puhujille.

Lisätietoja ohjelmasta ja ilmoittautumiset löydät täältä!