Siirry sisältöön

Helsinki EU Officen joulukuun uutiskirje on julkaistu!

Tervetuloa Helsinki EU Officen vuoden viimeisen uutiskirjeen pariin. Tällä kertaa perehdymme Euroopan komission uusiin EU:n liikennepolitiikkaa uudistaviin ehdotuksiin, uuteen ”Global Gateway” -strategiaan sekä EU:n koulutuspolitiikan viimeisimpään uutisiin. Huomaathan myös kirjeen loppupuolelta Horisontti Eurooppa -ohjelman missioihin liittyvät infopäivät!

Helsinki EU Office toivottaa uutiskirjeensä lukijoille rauhallista joulunaikaa sekä menestystä vuodelle 2022. Kiitos kuluneesta vuodesta – palaamme uutiskirjeen merkeissä jälleen tammikuussa!

Lue selainversio tästä.

Komission uudella ehdotuspaketilla uudistetaan EU:n liikennejärjestelmää

Euroopan komissio julkisti 14. joulukuuta 2021 merkittävän EU:n liikennealaa koskevan aloitepaketin. Aloitteilla tuetaan siirtymää puhtaampaan, vihreämpään ja älykkääseen liikkuvuuteen. Uusi liikennepaketti sisältää seuraavat ehdotukset:

•    Euroopan laajuisen TEN-T-liikenneverkon suuntaviivojen tarkistus
•    Älykkäät liikennejärjestelmät (EU-direktiivin päivittäminen)
•    Eurooppalainen kaupunkiliikenteen kehys  
•   Toimintasuunnitelma rautateiden kauko- ja rajatylittävän matkustajaliikenteen edistämiseksi 

Uusilla ehdotuksilla vauhditetaan matkustaja- ja tavaraliikennevirtojen siirtymää yhä kestävämpiin kuljetusmuotoihin (rautatiet ja sisävesiyhteydet), tavoitellaan tehokkaan multimodaalisen liikennejärjestelmän toteutumista sekä painotetaan kaupunkiliikenteen kehityksen strategista merkitystä EU:n ilmastotavoitteille.

Komissio ehdottaa uusia vaatimuksia Euroopan laajuisen TEN-T-liikenneverkon suuntaviivojen kehitykselle. Komission ehdotuksessa asetetaan uusi välitavoite vuodelle 2040, jolla pyritään nopeuttamaan TEN-T verkon tärkeimpien osien valmistumista. Lisäksi uudessa ehdotuksessa määritellään 424 suurta eurooppalaista kaupunkia TEN-T-verkon kaupunkisolmukohdiksi, joiden kehitykselle asetetaan uusia tavoitteita.

Perehdy ehdotuksiin täällä!

Alueiden välisen innovoinnin investointivälineen (i3) haku käynnistynyt

Euroopan komissio on käynnistänyt uuden rahoitusvälineen (i3) ensimmäisen hankepyynnön. I3 on uusi rahoitusväline, josta tuetaan alueiden välisten innovointihankkeiden kaupallistamista ja laajentamisesta älykkään erikoistumisen (RIS3) yhteisillä painopistealoilla. Rahoitusvälineelle on osoitettu 570 miljoonan budjetti vuosille 2021–2027.

I3-rahoitusvälineellä tuetaan tutkijoiden, yritysten, kansalaisyhteiskunnan ja julkishallinnon kumppanuuksia yhteisten investointialojen kartoittamiseksi ja kehittämiseksi. Ensimmäiset haut ovat nyt avautuneet. Lisäksi komissio järjesti hakuun liittyvän infowebinaarin 9. joulukuuta 2021. Katso tallenne täältä!

Uusi Global Gateway- strategia käynnistetty!

Euroopan komissio sekä unionin ulkoasiainedustaja käynnistivät 1. joulukuuta 2021 uuden Global Gateway-strategian, jolla tuetaan kestäviä ja tasavertaisia kumppanuuksia EU:n ja sen kumppanimaiden välillä. Tavoitteena on vastata kiireellisimpiin maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja terveysturvan parantamiseen sekä vahvistaa Euroopan kilpailukykyä ja globaaleja toimitusketjuja.

Strategian avainsektoreille (digitaaliala, terveys, energia- ja ilmasto, liikenne, koulutus- ja tutkimus) pyritään saamaan aikaan 300 miljardin euron investoinnit vuosina 2021–2027. Strategiassa hyödynnetään EU:n monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 uusia rahoitusvälineitä ja Team Europe -lähestymistapaa.

Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen kommentoi strategiaa seuraavasti: ”Global Gateway on EU:n tarjous rakentaa tasavertaisia kumppanuuksia. Se kuvastaa EU:n pitkän aikavälin sitoutumista kestävään elpymiseen kaikissa sen kumppanimaissa. Haluamme luoda strategian avulla Euroopan ja muun maailman välille vahvoja ja kestäviä yhteyksiä, emme riippuvuuksia, ja rakentaa nuorille uutta tulevaisuutta.”

Lue lehdistötiedote täältä!

“Eurooppalaiset yliopistot” -aloitteen kolmas hakukierros on avautunut

”Eurooppalaiset yliopistot” -aloitteen kolmas hakukierros on nyt avautunut osana Erasmus+ -työohjelmaa 2022. Aloitteen tavoitteena on synnyttää Eurooppaan innovatiivisia korkeakoulualliansseja, jotka toimivat korkeakoulutuksen laadun, houkuttelevuuden, huippuosaamisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn ajureina. Tutustu hakupyyntöön täältä! Hakuaika umpeutuu 22. maaliskuuta 2022.

Komissiolta ehdotus neuvoston suositukseksi mikrotutkinnoista elinikäisen oppimisen ja työllistettävyyden tukemiseksi

Mikrotutkinto (pieni osaamiskokonaisuus) on todistus oppimistuloksista, jotka on saatu pienimuotoisen oppimiskokemuksen kautta (esim. harjoittelu). Komission ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että mikrotutkinnot olisivat mahdollisimman korkealaatuisia Euroopassa ja että eurooppalaisten sidosryhmien luottamus kasvaisi niissä vahvistettuun osaamiseen rajat ylittävästi. Tutustu ehdotukseen täällä!

Kulttuurialalle uusi EU-rahoituksen verkko-opas!

Euroopan komissio on julkaissut interaktiivisen CulturEU-työkalun, joka esittelee ja kartoittaa EU-rahoitusmahdollisuuksia eri kulttuurialan organisaatioiden tarpeiden ja kiinnostusten mukaan. Tavoitteena on selkeyttää rahoituksen hakemista. Lue lisää täältä!

Euroopan komission uusi elpymisen ja palautumisen tulostaulu on avattu!

Tulostaulu antaa yleiskatsauksen elpymistoimeenpiteiden sekä investointien (Recovery and Resilience Facility, RRF) edistymisestä EU-maissa. Tutustu alustaan ja tarkastele jäsenmaiden edistymistä täällä!

Vaikuta multimodaalisten digitaalisten liikennepalveluiden kehittämiseen! 

Euroopan komissio suunnittelee uutta EU-säädöstä, jolla sujuvoitettaisiin multimodaalisia digitaalisia
liikkuvuuspalveluja ja helpotettaisiin eri liikennemuotoja yhdistelevien matkojen suunnittelua Euroopassa. Tällä hetkellä komissio kartoittaa tilannekuvaa keinoista, mahdollisuuksista ja haasteista näiden liikennepalvelujen käytölle. Osallistu julkiseen kuulemiseen 23. helmikuuta 2022 mennessä täällä!

Euroopan komission missioiden infopäivät, 18.-19.1.2022

Euroopan komissio järjestää tammikuussa kaksipäiväisen infotilaisuuden, jonka keskiössä ovat EU:n Horisontti Eurooppa -puiteohjelman viisi missiota. Tutustu agendaan täällä! Ilmoittautumista ei vaadita.

Euroopan komission viisi missiota ovat keskeinen uusi elementti EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa. Niiden tehtävänä on vastata vuoteen 2030 mennessä mittaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin mm. terveyden, ympäristön sekä kestävän kaupunkikehityksen saralla.

Komissio päivitti 16. joulukuuta Horisontti Eurooppa -puiteohjelman missioille omistetun työohjelman 2021–2022. Uusi 673 miljoonaan euron lisäys suunnataan nyt missioiden toteuttamiseen vuosina 2021 ja 2022. Samanaikaisesti julkistettiin 19 uutta missioiden hakupyyntöä, joista ensimmäiset avautuvat 22. joulukuuta 2021. Lue lisää täältä!

Muista myös nämä tulevat tapahtumat!