Siirry sisältöön

Helsinki EU Officen marraskuun uutiskirje on julkaistu!

Lue selainversio tästä.

Tervehdys Helsinki EU Officelta!

Tervetuloa lueskelemaan viimeisimmät kuulumiset syksyisestä Brysselistä. Tässä uutiskirjeessä luomme katsauksen Euroopan komission julkaisemaan työohjelmaan vuodelle 2022, COP26-ilmastokonferenssiin sekä ajankohtaisiin EU-vaikutusmahdollisuuksiin. Loppusyksylle on tarjolla monenmoista EU-tapahtumaa – ilmoittaudu mukaan!

Euroopan komission työohjelma vuodelle 2022 on julkaistu!

Euroopan komissio julkaisi 19. lokakuuta 2021 työohjelmansa vuodelle 2022. Komission katseet ovat korona-pandemian jälkeisessä Euroopassa, ja työohjelman keskiössä on rakentaa entistä vihreämpi, kestävämpi, oikeudenmukaisempi ja digitaalisempi Eurooppa. Työohjelma sisältää kaiken kaikkiaan 42 uutta politiikka-aloitetta, jotka nivoutuvat komission puheenjohtaja von der Leyenin komission (2019-2024) poliittisiin suuntaviivoihin sekä kuuteen kunnianhimoiseen tavoitteeseen:

1. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma
2. Euroopan digitaalinen valmius
3. Ihmisten hyväksi toimiva talous
4. Vahvempi EU maailmannäyttämöllä
5. Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen
6. Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle

Komission työohjelman liitteenä on lueteltu myös 76 vireillä olevaa EU-lainsäädäntöehdotusta, joita komissio pitää prioriteettialoitteinaan. Näistä lainsäädäntöaloitteista moni linkittyy komission 14. heinäkuuta 2021 julkistamaan ilmasto- ja energiapakettiin “Fit for 55″.

Lue lehdistötiedote täältä ja perehdy työohjelmaan täältä.

Suomen elpymissuunnitelmalle vihreää valoa EU:n valtiovarainministereiltä

 

EU-maiden valtiovarainministerit ilmoittivat 28. lokakuuta 2021 olevansa tyytyväisiä Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman arviointiin. Elpymissuunnitelma sisältää 2,1 miljardia euroa rahoitusta, jolla edistetään uudistuksia ja innovointeja. Rahoituksessa priorisoidaan vihreää ja digitaalista siirtymää. Suomen kohdalla tuetaan muun muassa tavoitetta hiilineutraaliuden saavuttamisesta vuoteen 2035 mennessä.

Konkreettisina esimerkkeinä vihreän siirtymän hankkeista toimivat muun muassa vähäpäästöisten liikennejärjestelmien edistäminen, rakennusten päästöjen vähentäminen sekä puhtaan energiatuotannon hyödyntäminen. Suomen tavoite on olla maailman kärkimaa vety- ja kiertotaloudessa, päästöttömissä energiajärjestelmissä ja muissa ilmasto- ja ympäristöratkaisuissa. Digitaalisen siirtymän hanke-esimerkkejä ovat muun muassa rautatieliikenteen digitalisaatio (Digirata-hanke) sekä investoinnit kyber- ja tietoturvallisuuden tutkimukseen.

Lue EU:n neuvoston lehdistötiedote täältä.

Ensimmäinen hakupyyntö on avautunut EIT:n uudelle kulttuurin ja luovien alojen KIC-yhteisölle

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT (European Institute of Innovation and Technology) on julkistanut 26. lokakuuta 2021 Culture and Creativity KIC-hakupyynnön! Uuden EIT:n hakupyynnön tavoitteena on perustaa kestävä innovaatiokumppanuus Euroopan kulttuurien ja luovien alojen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Hakupyyntö on suunnattu johtaville kulttuurien ja luovien alojen organisaatioiden konsortioille, jotka pitävät sisällään toimijoita sekä tutkimus-, koulutus- että yritysmaailmasta.

EIT:n KIC-yhteisöt ovat innovaatiokeskittymiä, jotka tuovat yhteen eurooppalaisia tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja korkeakouluja. Uuden Culture and Creativity KIC-yhteisön tavoitteena on tukea kulttuuri- ja luovien alojen kestävää kehitystä, kilpailukykyä sekä innovointia monipuolisesti eri aloilla (kulttuuriperintö, arkkitehtuuri, musiikki, esittävä taide, peliala). Lue lisää täältä! Hakupyyntö sulkeutuu 24. maaliskuuta 2022.

EIT järjestää kiinnostuneille hakijoille verkostoitumisalustan sekä infowebinaareja marraskuussa ja joulukuussa 2021.

Osallistu COP26-ilmastonmuutoskonferenssin oheistapahtumaan Helsingissä – Uudenmaan ilmastoratkaisut esillä!

YK:n ilmastonmuutoskonferenssi (COP26-kokous) järjestetään Glasgow’ssa Isossa-Britanniassa 31. lokakuuta – 12. marraskuuta 2021. Konferenssi kokoaa yhteen päättäjät eri puolilta maailmaa sopimaan toimista ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Osallistuvien maiden odotetaan sitoutuvan kunnianhimoisempiin tavoitteisiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä, keskustelevan toimenpiteistä ilmastonmuutoksen väistämättömiin vaikutuksiin sopeutumiseksi sekä lisäävän erityisesti kehitysmaille tarjottavaa ilmastotoimien rahoitusta.

Ilmastokonferenssin tiimoilta Pohjoismainen ministerineuvosto järjestää keskusteluareenan, jonka puitteissa pidetään “Tackling climate challenges together – Solutions and tools from Helsinki-Uusimaa region” -tapahtuma 12. marraskuuta 2021, klo 13:00-14:30 (Suomen aikaa).  Tilaisuudessa esitellään Uudenmaan ilmastotyön edelläkävijäratkaisuja ja yhteistyömuotoja. Lue lisää täältä!

Paikan päälle Pohjoismaiselle kulttuuripisteelle (Kaisaniemenkatu 9, Helsinki) voi ilmoittautua 5. marraskuuta asti. Tilaisuus striimataan We Don’t Have Time – sivustolle.

Vaikuta EU:n päätöksentekoon! 

Anna palautetta eurooppalaisesta korkeakoulustrategiasta!

Euroopan komissio on valmistelemassa uutta eurooppalaista korkeakoulustrategiaa, jolla tuetaan korkeakoulujen joustavuutta laajoihin yhteiskunnallisiin muutoksiin nähden ja jolla vahvistetaan eurooppalaisen tutkimus- ja koulutusalueen strategisia painopisteitä.
Lue lisää ja anna palautetta 17. marraskuuta 2021 mennessä täällä.

 

Anna palautetta Euroopan nuorison teemavuoteen 2022!
Euroopan komissio ehdottaa vuotta 2022 Euroopan nuorison teemavuodeksi. Teemavuoteen sisältyy useita toimia nuorten aseman parantamiseksi sekä nuorten äänen kuuluvuuden vahvistamiseksi poliittisessa keskustelussa. Lisäksi nuoria osallistetaan vahvemmin Euroopan tulevaisuuskonferenssin keskusteluihin.
Nyt sinulla on mahdollisuus antaa palautetta aloitteesta 15. joulukuuta 2021 asti täällä!

 

Ota kantaa liittyen eurooppalaiseen korkeakouluyhteistyöhön!

Euroopan komissio on avannut kannanottopyynnön eurooppalaisen korkeakouluyhteistyön vahvistamiseksi.  Komission tuleva suositus rakentuu myös ”European Universities Initiative” -aloitteen pilottiallianssien kokemuksiin.
Ota kantaa 17. marraskuuta 2021 mennessä täällä.

Ajankohtaiset EU-tapahtumat

EU:n avoimen datan päivät, 23.-25.11.2021

Tänä vuonna järjestetään ensimmäistä kertaa EU:n avoimen datan päivät (EU Open Data Days)! Luvassa on kahden päivän täydeltä ohjelmaa, mielenkiintoisia puheenvuoroja sekä verkostoitumismahdollisuuksia. Tapahtuma huipentuu kolmantena päivänä järjestettävään EU Datathon- kilpailun finaaliin. Lue lisää ja rekisteröidy täällä!

Building on the Economy of Wellbeing, 24.11.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestää yhdessä Suomen pysyvän EU-edustuston, OECD:n sekä Suomen sosiaali- ja terveysministeriön kanssa hyvinvointitalouteen liittyvän tilaisuuden “Building on the Economy of Wellbeing: How to Promote a Resilient and Sustainable Recovery in Europe?”  24. marraskuuta 2021. Tilaisuus sisältää korkeatasoisen poliittisen keskustelun sekä teknisemmän osien hyvien käytäntöjen vaihdolle. Tilaisuus järjestetään hybridinä. Voit ilmoittautua joko osallistujaksi paikan päälle tai online-seuraajaksi täältä.

Muista myös nämä tulevat tapahtumat!