Siirry sisältöön

Helsinki EU Officen tuore uutiskirje on julkaistu!

Lue uutiskirjeen selainversio täältä.

Tervehdys Brysselistä

Syksy on polkaistu vauhdikkaasti käyntiin EU-instituutioissa ja niin myös Helsinki EU Officella! Belgian poikkeuksellisen sateisen kesän jälkeen olemme päässeet nautiskelemaan aurinkoisista syyspäivistä. Elämä Brysselissä muistuttaakin vähitellen yhä enemmän pandemiaa edeltävää aikaa ihmisten palatessa toimistoilleen sekä sosiaalisiin aktiviteetteihinsa. Tässä uutiskirjeessä perehdymme muun muassa Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin “Unionin tila 2021” – puheeseen sekä tarkastelemme “Uusi eurooppalainen Bauhaus”-aloitteen  viimeisimpiä kuulumisia.

Tänä syksynä toivotimme tervetulleiksi Helsinki EU Officelle kolme uutta EU-erityisasiantuntijaa; Hilu Kangas-Rannan, Julia Jokelinin sekä Wilhelmiina Koivuniemen! Tuttuun tapaan kirjeen loppupuolelta löydät myös EU-vaikuttamismahdollisuudet sekä ajankohtaiset tapahtumat.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti vuotuisen unionin tilaa koskevan puheensa

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti odotetun Unionin tila -puheensa 15. syyskuuta 2021 Euroopan parlamentissa, Strasbourgissa. Puheessaan von der Leyen katsahti EU:n kuluneen vuoden saavutuksiin sekä asetti komission tavoitteita ja uusia aloite-ehdotuksia tulevalle vuodelle.

Oleellisena kärkenä nousi esiin EU:n toimet koronapandemiasta selviämiseen sekä tehokkaaksi todettu rokotestrategia. Komission puheenjohtaja korosti EU:n yhteneväisyyttä haasteellisena aikoina sekä asetti tulevien terveyskriisien torjunnan tärkeäksi prioriteetiksi. Euroopan komissio perusti 16. syyskuuta uuden terveysalan hätätilanteiden valmiusviranomaisen, HERA:n (Health Emergency Preparedness and Response Authority), jonka tehtävänä on vahvistaa EU:n varautumiskykyä koronapandemian kaltaisten terveyskriisien varalta.

Komissio ehdottaa vuotta 2022 Euroopan nuorten teemavuodeksi. Von der Leyen korosti nuorten tärkeyttä Euroopan tulevaisuuden rakentamisessa ja pyrkimyksenä on osallistaa nuoria enemmän esimerkiksi Euroopan tulevaisuuskonferenssin keskusteluihin. Lisäksi komissio ehdottaa uutta ALMA-ohjelmaa, jonka tavoitteena on tarjota harjoittelumahdollisuuksia syrjäytyneille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille toisessa EU jäsenmaassa.

Lisäksi puheessa vahvasti esillä olivat EU:n digitalisaatiotoimet, turvallisuuspolitiikka sekä ilmastonmuutosta torjuvat ympäristötoimet. Von der Leyen esitti EU:n lisäävän ilmastorahoitusta merkittävästi, painottaen kuitenkin myös EU:n ulkopuolisten maiden vastuuta. Lisäksi painoarvoa sai “Uusi eurooppalainen Bauhaus” -aloitteen kytkös vihreään siirtymään. Von der Leyen totesikin: “If the European Green Deal has a soul, it’s within New European Bauhaus Initiative”. 

“Unionin tila” -puheen löydät kokonaisuudessaan täältä sekä koonnin komission kuluneen vuoden saavutuksista löydät täältä.

Uutta osaamista Helsinki EU Officella!

Syksyn mittaan Helsinki EU Officen tiimi on saanut uutta osaamista, kun tiimissämme on aloittanut uusia EU-erityisasiantuntijoita! Syyskuun alussa Hilu Kangas-Ranta otti haltuunsa elinkeinopolitiikan sekä kulttuurin- ja luovien alojen sektorit. Julia Jokelin puolestaan vastaa tutkimus- ja innovaatiopolitiikan sektorista. Lisäksi 1. lokakuuta tiimissämme aloitti ympäristö- ja ilmastopolitiikan EU-erityisasiantuntijana Wilhelmiina Koivuniemi.

Lämpimästi tervetuloa Hilu, Julia ja Wilhemiina! Löydät EU-erityisasiantuntijoimme yhteystiedot täältä.

Horisontti Eurooppa: Euroopan komissio esitteli viisi uutta EU:n missiota

Euroopan komissio käynnisti 29. syyskuuta 2021 EU:n viisi missiota, jotka ovat uusi elementti Horisontti Eurooppa -puiteohjelmassa. Missioiden tehtävänä on vastata vuoteen 2030 mennessä mittaviin yhteiskunnallisiin haasteisiin terveyden, ympäristön sekä kestävän kaupunkikehityksen saralla. Tutustu missioihin ja niiden sisältöihin:

1. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
2. Syöväntorjunta
3. Valtamerien ja vesien ennallistaminen
4. Ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit
5. Euroopan maaperäsopimus

Missiot tukevat osaltaan Euroopan komission asettamia painopisteitä, kuten EU:n vihreän kehityksen ohjelman sekä EU:n digitaalisen vuosikymmenen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi komissio pitää tärkeänä kansalaisten osallistamista missioiden suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Lue lehdistötiedote täältä ja missioita koskeva tiedonanto täältä.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen alueellinen jako julkistettu

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 30. syyskuuta julkaisi EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen alueellisen jaon suuntaviivat Suomelle. Uudistuva- ja osaava Suomi 2021-2027- ohjelman rahoitus koostuu Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+) sekä oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (Just Transition Fund, JTF). Rahoituksella tuetaan mm. alueiden kilpailukykyä, tutkimus- ja innovointitoimintaa sekä edistetään yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Rahoitusta suuntautui yhteensä Uudellemaalle 61,5 milj. € , Päijät-Hämeeseen 40,5 milj. € sekä Kymenlaaksoon 57,4 milj. €.

Lue lehdistötiedote täältä ja tutustu rahoituksen alueelliseen jakoon täältä.

Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloite etenee

Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloite on siirtymässä yhteissuunnitteluvaiheesta toteutusvaiheeseen! Euroopan komissio julkaisi aloitteesta uuden tiedonannon 15. syyskuuta 2021. Tiedonannon mukaan EU:n rahoitusohjelmista osoitetaan vuosina 2021-2022 noin 85 miljoonan euron rahoitusosuus Uuden eurooppalaisen Bauhausin hankkeille. Kyseisiä rahoitusohjelmia ovat esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa- puiteohjelma sekä ympäristö- ja ilmastotoimien LIFE-ohjelma. Lisäksi aikomuksena on perustaa Uuden eurooppalaisen Bauhausin laboratorio, joka toimii ajatushautomona sekä antaa mahdollisuuden testata uusia ratkaisuja. Mainittakoon myös Uuden eurooppalaisen Bauhausin festivaali, joka on tarkoituksena järjestää ensimmäistä kertaa keväällä 2022. Lue lehdistötiedote täältä.

Mikä Bauhaus? Kyseessä on Euroopan komission aloite, jolla osallistetaan kansalaiset kehittämään yhteistä elinympäristöä esteettiseksi, toimivaksi ja kestäväksi, tuoden Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan kulttuurisen ja luovan ulottuvuuden. Lue lisää täältä.

Verkkojen Eurooppa 2.0 – välineen liikennealan ensimmäinen hakupyyntö on avautunut!

EU:n Verkkojen Eurooppa- väline (Connecting Europe Facility, CEF) rahoittaa liikenteen, energian ja televiestinnän infrastruktuurihankkeita Euroopan laajuisilla TEN -verkoilla. Rahoitusväline kietoutuu olennaisesti EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen, minkä seurauksena ohjelman rahoituksesta 60 % on määrä kohdentaa EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Verkkojen Eurooppa -välineen ensimmäinen liikennealan hakupyyntö avautui 16. syyskuuta 2021! Jaossa on yhteensä 7 miljardia euroa projekteihin, jotka tähtäävät Euroopan liikenneinfrastruktuurin rakentamiseen, päivittämiseen ja parantamiseen. Euroopan komissio järjesti 27. syyskuuta infopäivän koskien avautuneita hakuja. Koko päivän kestäneessä infopaketissa käsiteltiin muun muassa hakujen sisältöä sekä menestyksekkään hakemuksen elementtejä. Löydät tallenteen täältä ja agendan täältä.

Haku sulkeutuu 19. tammikuuta 2022. Suomalaisten hakijoiden tulee kuitenkin toimittaa hanketiivistelmä Traficomiin 14.11.2021 mennessä. Tutustu yksittäisiin hakuihin täällä.

Vaikuta EU:n päätöksentekoon! 

Osallistu julkiseen kuulemiseen ilmanlaatu-direktiivin uudistamiseksi

Euroopan komissio tarkastaa ilmanlaatuun liittyviä normeja, joilla vältetään liiallisten saastepitoisuuksien muodostuminen. Pyrkimyksenä on myös kehittää EU:n lainsäädäntöä viime vuonna tehdystä EU:n sääntöjen arvioinnista  saatujen kokemusten pohjalta. Voit vaikuttaa vastaamalla julkiseen kuulemiseen 16. joulukuuta 2021 mennessä täällä.

 

Ota kantaa Euroopan komission liikenteen varautumissuunnitelmaan!

Euroopan komissio on kehittämässä liikenteen varautumissuunnitelmaa. Suunnitelmaa kehitetään covid-19-pandemian pohjalta opittujen kokemuksien perusteella. Sen tavoitteena on parantaa politiikkatoimien koordinointia EU:n liikennesektorilla ja varmistaa sisämarkkinoiden eheys pandemian kaltaisissa tilanteisissa. Ota kantaa julkiseen kuulemiseen 26. lokakuuta 2021 mennessä täällä.

Kerro mielipiteesi Karelia 2021-2027 ohjelma-asiakirjaluonnoksesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista!

Karelia CBC (cross-border cooperation) on EU:n, Suomen sekä Venäjän rahoittama rajanylittävä yhteistyön ohjelma, jolla tuetaan alueen vetovoimaisuutta. Ohjelman 2021-2027 luonnos on edennyt julkiseen kuulemiseen, johon sidosryhmät ja ohjelmasta kiinnostuneet voivat osallistua 28. lokakuuta 2021 mennessä täällä.

Ajankohtaiset EU-tapahtumat

Euroopan alueiden ja kaupunkien viikko, 11.-14.10.2021

Euroopan alueiden ja kaupunkien teemaviikko (#EURegionsWeek) lähenee! Kyseessä on EU:n alue- ja kaupunkikehittämisen lippulaivatapahtuma, jonka nelipäiväisen ohjelman aikana on luvassa yli 300 tilaisuutta ympäri Eurooppaa. Tänä vuonna teemana toimii EU:n elpyminen, erityisesti digitaalisen ja vihreän siirtymän, koheesion sekä kansalaisten osallistamisen näkökulmasta. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mielenkiintoisiin tilaisuuksiin täällä!

Muista myös nämä tulevat tapahtumat!