Siirry sisältöön

Helsinki EU Officen tuore uutiskirje on julkaistu!

Lue uutiskirjeen selainversio täältä

Kesätervehdys Brysselistä!

Tässä uutiskirjeessä tarkastelemme tuoreen EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Slovenian asettamia prioriteetteja kaudelleen, perehdymme Euroopan komission julkistamaan “Fit for 55” -ilmastopakettiin sekä uuteen eurooppalaiseen ilmastokoulutusliittoumaan. Kirjeen loppupuolelta löydät tuttuun tapaan vaikutusmahdollisuudet sekä tulevat EU-tapahtumat.

EU-instituutiot siirtyvät vähitellen kesälomien viettoon – samoin myös Helsinki EU Officen väki. Palvelemme teitä jälleen Brysselissä 16. elokuuta alkaen. Rentouttavaa lomakautta!

Euroopan unionin neuvoston uusi puheenjohtajamaa Slovenia asettaa tavoitteekseen EU:n selviytymiskyvyn vahvistamisen 

EU:n neuvoston puolen vuoden välein kiertävä puheenjohtajuuskausi vaihtui 1. heinäkuuta, kun Portugalin jälkeen ohjaksiin tarttui puolivuotiskaudeksi Slovenia. Slovenian puheenjohtajuuskauden tunnuslauseena toimii Yhdessä. Selviytymiskykyinen. Eurooppa. 

Slovenian kaudella ohjelmassa on neljä pääprioriteettia:
1. EU:n elpymisen ja selviytymiskyvyn vahvistaminen
2. Euroopan tulevaisuuden pohtiminen Euroopan tulevaisuuskonferenssissa
3. oikeusvaltion ja eurooppalaisten arvojen vahvistaminen
4. turvallisuuden ja vakauden lisääminen Euroopan lähialueilla.

Slovenian tavoitteena on vahvistaa EU:n resilienssiä ja kykyä hallita erilaisia kriisitilanteita kuten terveys-, energia-, ilmasto- ja kyberkriisejä. Slovenia keskittyy kaudellaan mm. Euroopan terveysunionin luomiseen. Lisäksi Slovenia pyrkii edistämään EU-maiden kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien hyväksymistä.

Euroopan tulevaisuuskonferenssi alkoi virallisesti 9. toukokuuta 2021, ja sen odotetaan päättyvän keväällä 2022. Slovenia pyrkii puheenjohtajuuskaudellaan edistämään tärkeää ja osallistavaa keskustelua EU:n tulevaisuudesta ja kansalaisten odotuksista.

Euroopan komissio on hyväksynyt Fit for 55 – lainsäädäntöehdotuspaketin 

Euroopan komissio on hyväksynyt 14. heinäkuuta ehdotuksen “Fit for 55” ilmastolainsäädäntöpaketista. Ilmastopaketin nimellä viitataan Euroopan komission tavoitteisiin vähentää kasvihuonepäästöjä ainakin 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Ilmastopaketin toimet ovat osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Päästövähennysten saavuttaminen seuraavan vuosikymmenen aikana on ratkaisevan tärkeää, jotta Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukainen hiilineutraaliustavoite vuodelle 2050 olisi mahdollista saavuttaa.

Komission ”Fit for 55” -ilmastopaketti on toisiinsa liittyvien ehdotusten kattava kokonaisuus, jolla päivitetään EU:n ilmasto-, energia-, maankäyttö-, liikenne- ja veropolitiikkaa. Ehdotuksilla mm. tiukennetaan EU:n nykyistä päästökauppajärjestelmää ja laajennetaan sen kattavuutta uusille aloille, lisätään uusiutuvien energialähteiden käyttöä, yhdenmukaistetaan energiatuotteiden verotusta EU:n ilmastotavoitteiden kanssa, kannustetaan vähäpäästöisten liikennemuotojen käyttöönottoa sekä tuetaan luonnon hiilinielujen säilyttämistä ja kasvattamista. EU:n uusi metsästrategia on myös yksi osa ilmastopaketin kokonaisuutta. Lainsäädäntöehdotuspaketti etenee seuraavaksi EU-jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin käsittelyyn. Lue Euroopan komission tiedote täältä!

Euroopan komissio kerää sidosryhmiltä palautetta ”Fit for 55” -ilmastopaketin ehdotuksista ja palaute otetaan huomioon käynnistyvässä EU-lainsäädäntökeskustelussa. Nämä palautemahdollisuudet umpeutuvat pääsääntöisesti 16. syyskuuta 2021 ja ne löytyvät ehdotuskohtaisesti komission julkisten kuulemisten sivuilta.

Eurooppalaisen ilmastokoulutusliittouman suunnitteluprosessi etenee!

 

Euroopan komissio on käynnistänyt Eurooppalaisen ilmastokoulutusliittouma– aloitteen, jonka tarkoituksena on synnyttää Eurooppaan dynaaminen ja osallistava ruohonjuuritason ilmastokoulutusteeman yhteisö. Yhteisö kattaa kaikki koulutusalan sidosryhmät ja koulutustasot aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Liittouma nivoutuu oleellisesti Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan.

Aloitteen tarkoituksena on jakaa hyviä käytäntöjä sekä kehittää yhteistyössä Euroopan kestävän kehityksen koulutukseen ja ilmastokasvatukseen linkittyviä toimia ja lähestymistapoja. Perehdy ja lähde mukaan yhteisöön täällä! Lisäksi Euroopan komissio järjestää ilmastokoulutusliittouman tiimoilta työpajoja lähikuukausina. Lue lisää täältä!

EU4Health- työohjelma vuodelle 2021 on julkistettu – ensimmäiset haut ovat avautuneet!

EU:n terveysohjelman (EU4Health) vuoden 2021 työohjelma on julkistettu. EU4Health tarjoaa rahoitusmahdollisuuksia, joiden avulla muun muassa edistetään terveyttä, kehitetään terveydenhuoltojärjestelmiä sekä kriisivalmiutta ja ehkäistään sairauksia. Rahoitusohjelman prioriteettina on myös tukea EU-maita ja niiden terveydenhuoltoa toipumaan COVID-19-pandemiasta.

Ensimmäisen työohjelman hakujen kautta tullaan jakamaan noin 312 miljoonaa euroa. Ensimmäiset hakupyynnöt avautuvat 29. päivä heinäkuuta ja sulkeutuvat 15. päivä syyskuuta 2021. Kokonaisbudjetti vuosille 2021–2027 on 5.1 miljardia euroa. Tutustu ohjelman painopisteisiin täältä sekä ensimmäisiin hakuihin täältä!

Vaikuta EU:n päätöksentekoon! 

Ota kantaa “Tie koulumenestykseen”- aloitteeseen!

Euroopan komission ”Tie koulumenestykseen” -aloitteen tavoitteena on parantaa eurooppalaisten nuorten oppimistuloksia, vähentää koulunkäynnin varhaista keskeyttämistä  ja auttaa kaikkia oppijoita saavuttamaan riittävä perustaso lukemisessa, matematiikassa ja luonnontieteissä. Nyt sidosryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa aloitteen sisältöön vastaamalla julkiseen kuulemiseen 30. syyskuuta 2021 mennessä.

Euroopan digitaalinen vuosikymmen 2030 – miltä se näyttää? 
Euroopan komissio on avannut vaikutusmahdollisuuksia liittyen Euroopan digitaaliseen vuosikymmenen 2030 visioon. Anna äänesi kuuluviin ja osallistu keskustelufoorumille täällä! Lisäksi voit ottaa kantaa EU:n digitaalisen kompassin suuntaviivoihin 3. elokuuta mennessä täällä!

Osallistu kyselyyn ja auta kehittämään Euroopan komission TKI-viestintää!

Euroopan komissio pyrkii kehittämään kansalaisviestintää koskien tieteen, tutkimuksen sekä innovoinnin aihepiirejä. Osallistumalla anonyymiin, 3-5 minuutin pituiseen kyselyyn, autat komissiota ymmärtämään paremmin tutkimuksen ja innovaation kiinnostuksen kohteita sekä viestinnällisiä kehittämiskohtia. Osallistu täällä!

Muista myös nämä tulevat tapahtumat!