Siirry sisältöön
Teleskooppi laboratoriossa

Horisontti Eurooppa -ohjelman strategisen suunnitelman 2025–2027 analyysi on nyt julkaistu

Euroopan komissio on julkaissut Horisontti Eurooppa -ohjelman strategisen suunnitelman 2025–2027 analyysi 25. toukokuuta. Analyysi tukee komissiota Horisontti Euroopan loppuohjelmakauden 2025–2027 suunnittelussa ja tarjoaa myös vankan pohjan seuraavan puiteohjelmakauden rakentamiselle. Myöhemmin julkaistavassa varsinaisessa strategisessa suunnitelmassa määritellään Horisontti Euroopan tutkimus- ja innovointipolitiikan loppuohjelmakauden tavoitteet ja painopisteet, jotka ohjaavat erityisesti klustereiden alaisia työohjelmaosia. Analyysi valmisteltiin yhteistyössä jäsenmaiden kanssa.

Analyysissa selvitetään, miten hyvin strategisessa suunnitelmassa esitetyt tavoitteet ja painotukset heijastavat uusimpia poliittisia kehityskulkuja EU:ssa ja globaalisti. Huomiota kiinnitetään etenkin niihin suuntaviivoihin, jota vaikuttavat tutkimuksen ja innovoinnin tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Analyysissa annetaan myös esimerkkejä T&I-politiikan roolista suhteessa EU:n poliittisten painopisteiden kehitykseen.  Lisäksi analyysissä luodaan katsaus T&I-politiikan nykytilaan EU:ssa ja hahmotellaan, mitä muutoksia tarvitaan Horisontti Eurooppa -ohjelman strategiseen suunnitelmaan 2021–2024 verrattuna.

Tutkimuksella ja innovoinnilla on tärkeä rooli EU:n valmiuden, sietokyvyn, turvallisuuden ja kriisinhallinnan kannalta, sillä T&I-toiminnalla pystytään tarjoamaan innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja ympäristöön liittyviin haasteisiin. Analyysissa todetaan, että EU on yhä maailmanlaajuinen voimatekijä tieteen alalla ja on parantanut viimeisen seitsemän vuoden aikana suoriutumistaan innovoinnissa. Kaikesta huolimatta EU on jäänyt jälkeen Kiinasta ja Yhdysvalloista muun muassa digitaalisen siirtymän osalta, säilyttäen kuitenkin asemansa vihreän siirtymän edelläkävijänä.

Analyysissa todetaan, että merkittävät investoinnit T&I-toimintaan ovat välttämättömiä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) tavoitteiden saavuttamiseksi ja EU:n strategisen autonomian säilyttämiseksi.

Tutustu lisää aiheeseen(siirryt toiseen palveluun)