Siirry sisältöön
Helsingin keskuskirjasto Oodi.

Huhtikuinen uutiskirjeemme on nyt luettavissa!Tervehdys Brysselistä! 

Pitkä kevät jatkuu Belgiassa ja Helsinki EU Officella touhutaan hihat heiluen. Tässä uutiskirjeessä annamme katsauksen mm. uusi eurooppalainen Bauhaus-aloitteen ajatushautomoon sekä Euroopan komission ehdotukseen uudesta eurooppalaisesta innovaatio-ohjelmasta. Lisäksi hyppäämme ajassa taaksepäin maaliskuun viimeiselle viikolle, jolloin järjestimme urbaania kehitystä koskevan tapahtuman toimistollamme. 

Uutiskirjeen loppupuolelta löydät tuttuun tapaan ajankohtaiset EU-tapahtumat sekä vaikutusmahdollisuudet. Loppukevät Brysselissä on tapahtumatäyteinen, sillä toukokuussa vietetään mm. EU:n vihreää viikkoa ja monimuotoisuuden eurooppalaista teemakuukautta. 

Aurinkoisia kevätpäiviä sekä mukavaa vappua Helsinki EU Officelta!

Uusi NEB-LAB edistämään kauniita, kestäviä ja osallistavia hankkeita tiiviimmin paikallistasolla!

Huhtikuun alkupuolella Euroopan komissio polkaisi käyntiin uusi eurooppalainen Bauhaus(New European Bauhaus, NEB(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)) -aloitteen ajatushautomon NEB Lab:in. Ajatushautomon tarkoituksena on sitoa aloitteen kasvavaa yhteisöä tiiviimmin yhteen, jakaa ideoita ja edistää osallistavien, kauniiden ja kestävien asuinympäristöön liittyvien hankkeiden toteuttamista.

NEB Lab:in toiminta lähtee liikkeelle uuden eurooppalaisen Bauhaus:in ystävähaulla, jolla mahdollistetaan yrityksien ja julkisten toimijoiden, kuten alueiden, kylien ja kaupunkien, suorempi yhteys sekä jäsennellympi osallistuminen NEB:iin. Ystävien tehtävänä on toimia ohjelman asiantuntijaryhmänä ja tukea kestävien yhteisöjen toimintaa. NEB-ystävät liittyvät osaksi jo olemassa olevaa yhteisöä, jossa on yli 450 virallista kumppania. Kumppaneihin lukeutuu mm. korkean tason pyöreän pöydän jäseniä, kansallisia kontaktipisteitä sekä uusi Eurooppalainen Bauhaus -palkintojen voittajia ja finalisteja.

Samanaikaisesti Euroopan komissio on laskenut vesille useita NEB Lab -hankkeita:

  • Merkintästrategiahanke, joka kutsuu kestävyyden, osallisuuden ja estetiikan alojen asiantuntijoita osallistumaan arviointikehyksen laatimiseen. Tällä huolehditaan siitä, että hankkeet ovat NEB:in arvojen mukaisia.
  • Analyysi- ja kokeiluprojekti, jossa selvitetään, miten sääntelykehyksellä voidaan tukea NEB-hankkeiden kehittämistä paikalliselta tasolta eurooppalaiselle tasolle. Tähän kytkeytyvä kartoituskysely on avoinna 30. kesäkuuta asti.
  • Kaksi hanketta NEB-hankkeiden innovatiivisiin rahoitusratkaisuihin: joukkorahoitukseen ja julkiseen rahoitukseen keskittyvä hanke sekä yhteisrahoituksellinen hanke, joka sisältää myös hyväntekeväisyyttä.

Lue komission lehdistötiedote täällä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).
Syvenny NEB LAB:iin tästä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Suomalaista urbaania kehitystä Brysselissä

Muutaman pandemiavuoden jälkeen Helsinki EU Office avasi ovensa yleisölle ja isännöi urbaania kehitystä koskevan hybriditapahtuman Brysselissä. Oli ilo tuoda Vantaan, Lahden ja Helsingin Urban Innovative Actions -hankkeiden delegaatiot yhteen sekä kuulla ja jakaa heidän asiantuntijuuttaan projekteista EU-yhteisöissä.  

Tilaisuudessa esiteltiin kolme hanketta: helsinkiläinen Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE -hanke, jossa kehitetään uutta ilmanlaadun täsmätietoa ja sen innovatiivista hyödyntämistä kaupunginosa- ja asukastasolla, Urbaania Kasvua Vantaa -hanke, joka luo uusia ratkaisuehdotuksia yritysten henkilöstön osaamistason nostamiseen, teknologiseen muutokseen ja työllisyyden edistämiseen, sekä Lahden CitiCAP-hanke, jossa tutkittiin asukkaiden henkilökohtaista liikkumisen päästökauppaa. CitiCAP -hankkeessa rakennettiin uusi malli kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmaan, luotiin kevyt alusta liikkumisen tiedolle sekä rakennettiin pyörätie.

Lisäksi Pia Laurila Euroopan komissioista (DG RTD) valaisi uuden European Urban Initiative (EUI) ohjelmointivaihetta ja antoi näkemyksen Euroopan kaupunkikehityksen kestävästä ja innovatiivisesta tulevaisuudesta. Tapahtuma ja sen ohella järjestetyt tapaamiset antoivat oivat eväät verkostoitumiselle, jatkuvalle yhteistyölle, tulevaisuuden toiveikkuudelle ja henkistä ravintoa pureskeltavaksi.  

Lue lisää UIA-hankkeista

Eurocities 2022 Espoo: An Era of New Beginnings

Eurocities(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)-verkoston vuosifoorumi ja lippulaivatapahtuma Eurocities Annual Conference järjestetään tänä vuonna Espoon Dipolissa, 8.-10. kesäkuuta. Konferenssin vetävänä teemana on ”uudet alut”, minkä kautta pureudutaan tulevaisuuden kaupunkeihin, yhteisluontityökaluihin ja ilmastojohtajuuteen. 

Kahden päivän tapahtuma kokoaa Espooseen satoja eurooppalaisia kaupunkivaikuttajia, merkittävän määrän EU-päättäjiä ja virkamiehiä sekä lehdistön. Vuosifoorumi merkitsee ainutlaatuista tilaisuutta edistää vuoropuhelua Euroopan kaupunkien ja EU:n toimielinten välillä. 

Tutustu kattavaan ohjelmaan(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ja ota selvää mitä Espoossa tapahtuu kesän kynnyksellä!

Monimuotoisuuden Eurooppalainen teemakuukausi

Toukokuussa vietetään monimuotoisuuden eurooppalaista teemakuukautta. Vuoden 2022 teemana on siltojen rakentaminen organisaatioiden käytänteiden sekä osallistamis- ja monimuotoisuuspolitiikan välille. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta monimuotoisuuden ja osallisuuden tärkeydestä työympäristöissä sekä yhteiskunnissa. Kuukausi juhlistaa organisaatioiden pyrkimyksiä rakentaa tasa-arvoisia ja osallistavia ympäristöjä, jotka palvelevat kaikkia.

Teemakuukausi polkaistaan käyntiin avajaistapahtumassa 29. huhtikuuta ja toukokuun aikana on tiedossa lukuisia teemaan liittyviä tapahtumia.
Lue lisää monimuotoisuuskuukaudesta(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)!

Nyt palkitaan sosiaalisia innovaatioita!

Euroopan sosiaalisen innovoinnin kilpailun (EUSIC) 10. painos tukee paikallisia innovaatioekosysteemejä vahvistavia sosiaalisia innovaatioprojekteja. Joka vuosi kilpailussa käsitellään erilaista yhteiskunnallista kysymystä, jota kutsutaan haasteeksi.

Tämän vuoden haaste koskee asumisen tulevaisuutta ja kilpailussa palkitaankin innovaatioprojekteja, jotka edistävät kestäviä jkohtuuhintaisia asumisratkaisuja. Palkintoteema linkittyy uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen tavoitteisiin, jotka kannustavat keksimään nykyiset elämäntapamme uudelleen niin, että elämämme olisi osallistavampaa, kauniimpaa ja kestävämpää. Tavoitteilla tuotetaan myös vihreän kehityksen ohjelman päämäärien saavuttamista. EUSIC 2022 palkitsee sosiaalisia innovaatiohankkeita, joilla tavoitellaan kestävämpään elämäntapaan johtavaa kulttuurimuutosta.

Ei-teknologisten hankkeiden lisäksi kilpailussa palkitaan läpimurto-, syväteknologia- sekä uusia markkinoita luovia hankkeita, jotka tukevat tämän vuoden teemaa ja vauhdittavat asuinalueiden innovaatioita. Palkintokisassa valitaan kolme voittajaa, joista jokainen saa 50 000 euron palkintosumman.

Palkintokisan haku päättyy 17.toukokuuta 2022lue lisää ja osallistu!(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Avoinna olevat julkiset kuulemiset: Vaikuta EU:n päätöksentekoon!

Uusi Eurooppalainen innovaatio-ohjelma

Euroopan komissio on laatinut luonnoksen uudesta eurooppalaisesta innovaatio-ohjelmasta. Ohjelman tarkoituksena on tukea kaksoissiirtymää ja elpymistävahvistaa EU:n valmiutta nopeuttaa ja hallita innovatiivisia ratkaisuja sekä turvata Euroopan strategista riippumattomuutta. Lisäksi ohjelmalla pyritään mm. pienentämään nykyistä innovaatiokuilua maiden ja alueiden välillä, lisäämään innovaatioekosysteemien yhteenliitettävyyttä ja kehittämään uusia kykyjä. 
Kerro mielipiteesi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ehdotetusta innovaatio-ohjelmasta 10. toukokuuta mennessä.

Rautateiden avulla kohti tehokasta, älykästä ja kestävää tulevaisuutta

Rautateillä on merkittävä asema EU:n liikenteen tehostamisessa ja kestävyyden parantamisessa. Jotta EU:n kestävän ja älykkään liikenteen strategian tavoitteet saavutetaan, on rautateiden osuutta kasvatettava. Tämä edellyttää rautatieinfrastruktuurin käyttömahdollisuuksien parantamista erityisesti kansainvälisessä rahtiliikenteessä. Kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä koskevassa aloitteessa ehdotetaan toimenpiteitä parantamaan  rautateiden koordinointia ja hallinnointia. 
Ota kantaa ja kerro mielipiteesi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) rautatieliikenteen osuuden lisäämisestä komissiolle 22. kesäkuuta 2022 mennessä.

Ota kantaa digitaaliseen euroon!

Digitaalinen euro on EU:n ehdottama uusi keskuspankkirahan muoto. Ehdotuksessa Euroopan keskuspankki / eurojärjestelmä voisi laskea liikkeeseen digitaalisia euroja käteisen maksutapojen ohella. Anna komissiolle palautetta ja vaikuta digitaalisen euron toteutukseen sekä sen muihin olennaisiin näkökohtiin täällä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) 14. kesäkuuta 2022 asti.

Uusi kehys EU:n metsille

EU on kehittämässä metsien seurantaan ja strategisen suunnittelun koskevaa kehystä, jonka tarkoituksena on tarjota säännöllistä, ajankohtaista ja täsmällistä tietoa EU:n metsien tilasta ja hoidosta.
Aloitteen toivotaan lisäävän kansalaisten luottamusta metsänhoitoon, vähentävän laittomia hakkuita, edistävän kestävää metsänhoitoa ja näin ollen tukemaan metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen. Anna palautetta komissioille ehdotetusta kehyksestä 6. toukokuuta mennessä täällä.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Otsonikerroksen suojelu – EU:n sääntöjen tarkistus

Montrealin pöytäkirjassa tehtyjä kieltoja liittyen otsonikerrosta heikentävien aineiden tuontiin, vientiin ja käyttöön toimeenpannaan jo nyt EU:n ilmastopoliittisten linjausten myötä. Tällä hetkellä komissio arvioi em. toimia ja tarkastelee keinoja niiden tehostamiseksi. Komissio ehdottaa esimerkiksi yksinkertaisempien ja selkeämpien valvontatoimien käyttöönottoa sekä otsonikerrosta heikentävieni aineiden käytön asteittaista luopumista ilmailualalla. 
Palautejakso aloitteelle on käynnissä toistaiseksi, anna näkemyksesi aiheesta täällä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Euroopan vihreä viikko 30.5. – 5.6.2022

Teksti "EU Green Deal Make it Real, #EUGREENWEEK, 30 MAY - 5 JUNE 2022". Oikealla puolella nuori nainen, vasemmalla perhonen.

Tänä vuonna Euroopan vihreää viikkoa (EU Green Week 2022) vietetään touko-kesäkuun vaihteessa Brysselissä. Euroopan komission vuosittainen tapahtuma kokoaa yhteen ympäristöalan asiantuntijat, päättäjät, aktivistit ja sidosryhmät Euroopasta sekä sen ulkopuolelta keskustelemaan eurooppalaisesta ympäristöpolitiikasta. Tämän vuoden teemana on EU:n uusi kasvustrategia resurssitehokkaan ja ilmastoneutraalin Euroopan saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.

Viikon päätapahtumassa 31. toukokuuta korostetaan kolmea merkittävää osatekijää muutokseen: nollasaaste, kiertotalous ja luonnon monimuotoisuus. Viiden päivän aikana järjestetään myös erilaisia teeman liittyviä tilaisuuksia ja kumppanitapahtumia ympäri Eurooppaa. Lue lisää ja rekisteröidy avajaistapahtumaan sekä muihin viikon tilaisuuksiin täällä!(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Haluatko saada ajankohtaiset kuulumiset suoraan sähköpostiisi? Tilaa Helsinki EU Officen uutiskirje!

29.4.2022