Siirry sisältöön
Aurinkopaneeleita

Innovaatiorahasto: uusi rahoitushaku avoinna puhtaan teknologian hankkeisiin

Euroopan komissio on julkaissut innovaatiorahaston kolmannen pienimuotoisten hankkeiden rahoitushaun. Innovaatiorahasto on yksi maailman suurimmista innovatiivisten vähähiiliteknologioiden rahoitusjärjestelyistä. Sen varat tulevat EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien huutokaupasta saaduista tuloista. Käsillä olevalla rahoitushaulla edesautetaan EU:n teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

Haussa suunnataan 100 miljoonaa euroa pienimuotoisiin hankkeisiin, joiden pääomamenot ovat 2,5–7,5 miljoonaa euroa. Hankkeiden tulee liittyä uusiutuvaan energiaan, energiaintensiivisten teollisuudenalojen vähähiilistämiseen, energian varastointiin tai hiilidioksidin talteenottoon, hyödyntämiseen tai varastointiin. Rahoitettavien teknologioiden tulisi voida vähentää merkittävästi kasvuhuonekaasupäästöjä perinteisiin teknologioihin verrattuna. Hankkeita arvioidaan myös niiden innovatiivisuuden, teknisen ja toiminnallisen kypsyysasteen, skaalausmahdollisuuksien ja kustannustehokkuuden perusteella. Aiemmissa hauissa on rahoitettu projekteja, joilla edistetään täysin uudenlaisia prosesseja.

Innovaatiorahastosta voidaan rahoittaa jopa 60 prosenttia pienimuotoisen hankkeen kokonaispääomamenoista. Rahoitus auttaa selättämään riskejä, joita yleensä liittyy uraauurtavien teknologioiden kaupallistamiseen ja markkinoille tuomiseen. Hakemuksen voi tehdä EU:n rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa(siirryt toiseen palveluun). Samasta portaalista löytyy myös lisätietoa hakuprosessista. Avustukset on tarkoitus myöntää valituille hankkeille kesäkuussa 2024.