Siirry sisältöön
Valkoiset tuulimyllyt vihreällä pellolla sinisen taivaan alla.

Innovaatiorahaston kolmas hakukierros käynnistyy! 

Innovaatiorahaston kolmas suurten projektien ehdotuspyyntö avautuu 3. marraskuuta 2022. Innovaatiorahastoa on vahvistettu aukeavalle kierrokselle kaksinkertaistetulla budjetilla, mikä nostaa myönnettävien avustusten kokonaisbudjetin 3 miljardiin euroon. Avautuvalla ehdotuspyynnöllä tuetaan REPowerEU -suunnitelman tavoitetta irtautua Venäjän fossiilisista polttoaineista ja vahvistetaan EU:n omavaraisuutta energiamarkkinoilla.  

Kolmannella kierroksella rahoitetaan suuria innovatiivisia hankkeita (suuret projektit), jotka asettuvat REPowerEU -suunnitelman puitteisiin. Yleisen ehdotuspyynnön lisäksi rahoitusta kanavoidaan seuraaviin teemoihin:

  • Teollisuuden innovatiiviset sähköistys- ja vetysovellukset 
  • Innovatiivisen puhtaan teknologian valmistus, esim. polttokennot, uusiutuvat laitteet, teolliset lämpöpumput ja energian varastointi 
  • Keskikokoisten pilottihankkeiden innovatiivisten ratkaisujen validoiminen, testaus ja optimoiminen

Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto (CINEA) ja Euroopan komission ilmastotoimien pääosasto (DG CLIMA) järjestävät 29.–30. marraskuuta 2022 infopäivät esitelläkseen Innovaatiorahaston kolmannen ehdotuspyynnön. Infopäivät jakautuvat kahteen osaan: tiistaina 29. esitellään edellisen hakukierroksen hankkeiden tuloksia ja parhaita käytäntöjä sekä annetaan vinkkejä onnistuneen hakemuksen laatimiseen. Keskiviikon 30.11. aamusessiossa esitellään uuden ehdotuspyynnön keskeiset ominaisuudet, arviointikriteerit sekä luodaan yleiskatsaus ehdotuspyynnön neljään aihealueeseen. Iltapäivän sessioissa puolestaan sukelletaan hakemusten teknisiin yksityiskohtiin. 

Infopäivä on oivallinen tilaisuus saada ensikäden tietoa ehdotuspyynnöstä ja hakuprosessista. Tilaisuudessa kuulijoilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja esittää kysymyksiä interaktiivisesti Slido-työkalun kautta.

Ehdotuspyyntö on avoin hankkeille EU-maista sekä Islannista ja Norjasta. Hanke-ehdotuksia voi lähettää 16. maaliskuuta 2023 asti.