Siirry sisältöön
Rakennus, taivas, pilviä

Innovatiiviset puhtaat teknologiat voivat tehdä energiaintensiivisistä aloista ilmastoneutraaleja

Energiaintensiivisten alojen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on välttämätöntä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi EU:ssa. Tavoitteen saavuttamiseksi Euroopan komissio on julkaissut kesäkuussa raportin ilmastoneutraaliuteen pyrkivien innovatiivisten teknologioiden skaalaamisesta. Raportti tarkastelee ja analysoi keinoja, joilla energiaintensiiviset alat voivat parhaiten vähentää päästöjä.  

Raportissa analysoidaan 184:ää pilottihanketta, joiden tavoitteena on edistää ilmastoneutraaliutta energiaintensiivisillä teollisuudenaloilla. Hankkeet ovat keskittyneet esimerkiksi vedyn integrointiratkaisuihin, hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen sekä kiertotalouteen ja energiatehokkuuteen. Hankkeita on pilotoitu useissa energiaintensiivisissä teollisuuslaitoksissa, kuten kemian-, sementti-, teräs, lasi- ja öljynjalostamoissa ympäri Eurooppaa. 

Hankkeet ovat saaneet yhteensä yli 3 miljardin euron rahoituksen. Hankkeita on rahoitettu mm. Horisontti Euroopan, Horisontti 2020:n ja EU:n innovaatiorahasto kautta. Hankkeet ovat eri kypsyysvaiheissa, eikä hankkeiden innovaatioita ole vielä tässä vaiheessa markkinoilla. Raportti osoittaa, että jatkoinvestointeja on tehtävä, jotta nämä puhtaan teknologian hankkeet pääsisivät markkinoille vuoteen 2030 mennessä ja edistäisivät näin EU:n vuoden 2050 ilmastotavoitteita.