Siirry sisältöön
Hehkulamppu tummalla taustalla

Interregional Innovation Investments (I3) –rahoitusvälineen työohjelma vuosille 2023–2024 on julkaistu

Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanovirasto (European Innovation Council and SMEs Executive Agency, EISMEA) julkaisi helmikuussa Interregional Innovation Investments (I3) -instrumentin työohjelman vuosille 2023–2024. Kaksivuotisen ohjelman budjetti on 159 miljoonaa euroa. I3-instrumentti on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusväline, jolla tuetaan alueiden välisiä innovaatiohankkeita. Työohjelmassa keskitytään etenkin seuraaviin kokonaisuuksiin:

  • Alueiden välinen yhteistyö yhteisillä tai toisiaan täydentävillä älykkään erikoistumisen aloilla 
  • Yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen innovoinnilla ja älykkään talouden muutoksen edistämisellä 
  • Innovoinnin ja arvoketjujen kehittämisen tukeminen vähemmän kehittyneillä alueilla

Ohjelman puitteissa on tarkoitus avata vuoden 2023 toisella neljänneksellä uusia hakuja. Hakujen teemat koskevat uudessa eurooppalaisessa innovaatio-ohjelmassa (New European Innovation Agenda) (link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_22_4273) määriteltyjä aiheita, kuten digitaalista ja vihreää siirtymää. Hauilla tuetaan etenkin innovoinnin tehostamista ja innovaatioiden kaupallistamista sekä uusien arvoketjujen kehittämistä vähemmän kehittyneillä alueilla.