Siirry sisältöön
Helsinki, Sunset Green, Sea.

Kaksi uutta kumppanuushakua on avautunut EU:n kaupunkiagendan alla

Euroopan unionin kaupunkiagendan (Urban Agenda for the EU) alla on avautunut kaksi uutta kumppanuushakua. EU:n kaupunkiagenda on kumppanuusohjelma, jossa Euroopan komissio, EU-maiden ministeriöt, kaupunkien hallintoelimet ja muut sidosryhmät tekevät yhteistyötä ja edistävät parempaa lainsäädäntöä, helpottavat rahoituksen saantia ja lisäävät tiedonvaihtoa kaupunkeja koskevista kysymyksistä. Kaupunkiagendan uudistus vahvistettiin Ljubljanan sopimuksella 26. marraskuuta 2021. Tämän sopimuksen mukaisesti EU:n kaupunkiagendaan on nyt avautunut uusi kumppanuushakukierros, jonka teemoina ovat kestävä matkailu sekä kaupunkien viherryttäminen.

Kaupunkien viherryttäminen kumppanuudessa keskitytään vihreään ja siniseen infrastruktuuriin kaupunkiympäristössä, joka linkittyy usealle ensisijaiselle sektorille, kuten kestävä liikenne, vesihuolto, kaupunkiviljely ja rakennettu ympäristö. Kumppanuudella nähdään suuri merkitys vastaamaan kaikenkokoisten kaupunkien haasteisiin ja tarpeisiin biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Kumppanuus on linjassa kaupunkien tavoitteiden kanssa parantaa kansalaisten hyvinvointia edistämällä mm. puhtaampaa ilmanlaatua, kansalaisten osallistavuutta ja esteettisempää kaupunkiympäristöä.

Kestävän matkailun kumppanuuden tarkoituksena on edistää matkailun elpymistä Euroopassa pandemian jälkeen. EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttaminen on kaupunkimatkailun keskiössä. Lisäksi kestävän matkailun tarkoituksena on panostaa paikalliseen sosioekonomiseen kehitykseen.

Kumppanuuksiin voivat hakea mukaan EU-jäsenvaltiot, kaupungit ja niiden yhteenliittymät, alueet ja muut sidosryhmät.

Kaupunkiagendan kumppanuuksissa sen jäsenet kehittävät yhdessä tavoitteellista työskentelyä ohjaavat toimintasuunnitelmat:

  • Parantaakseen nykyistä sääntelyä kaupunkialueiden ja kaupunkien haasteiden ratkaisemiseksi
  • Kehittääkseen kaupunkialueiden innovatiivisia ja käyttäjäystävällisiä rahoituslähteitä
  • Tukeakseen tiedon jakamista ja kehittämistä (tutkimukset, hyvät käytännöt)

Hakuikkuna kaupunkien viherryttämisen ja kestävän matkailun kumppanuuksiin on avoinna 16. syyskuuta 2022 asti.

Ilmoittautuminen kestävän matkailun kumppanuuteen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Ilmoittautuminen kaupunkien viherryttäminen kumppanuuteen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)
Lue Euroopan komission tiedote(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

EU:n kaupunkiagendan toteuttamiseksi on perustettu 14 temaattista kumppanuutta, jotka perustuvat Amsterdamin sopimuksen (2016) suuntaviivoihin.

Lue lisää EU:n kaupunkiagendasta(siirryt toiseen palveluun)