Siirry sisältöön
Euro-symboli Euroopan keskuspankin edessä

Komissio arvioi helmikuisessa tiedonannossaan NextGenerationEU elpymis- ja palautumistukivälinettä

Euroopan komissio antoi 21. helmikuuta 2023 tiedonannon elpymis- ja palautumistukivälineestä, joka on keskeinen osa 800 miljardin euron NextGenerationEU-elpymissuunnitelmaa. Komission tiedonannossa arvioidaan tähän mennessä saavutettuja konkreettisia tuloksia merkittäviksi: elpymis- ja palautumistukivälineen avulla on aikaansaatu ennennäkemättömät panostukset vihreisiin ja digitaalisiin uudistuksiin ja investointeihin. ”NextGenerationEU-elpymissuunnitelmastamme on tullut muutakin kuin tärkeä väline reagoitaessa covid-19-pandemiaan. Olemme tähän mennessä maksaneet jo yli 140 miljardia euroa ja ylittäneet alkuperäiset investointitavoitteemme koskien vihreää ja digitaalista siirtymää”, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kommentoi.

Tiedonannossa kerrotaan myös lisätoimista jäsenvaltioiden elpymis- ja palautumissuunnitelmien toteuttamisen tueksi. Lisätoimet kytkeytyvät kolmen kokonaisuuden alle: 

Tuetaan covid-19-pandemiasta elpymistä ja vastataan uusiin haasteisiin 

Elpymis- ja palautumistukivälineen vaikutus jäsenvaltioiden talouksiin on merkittävä. Sen avulla on esimerkiksi tuettu työmarkkinauudistuksia Espanjassa ja parannettu kohtuuhintaisten asuntojen saatavuutta Latviassa. Elpymis- ja palautumistukivälineen muotoilussa yhdistyvät kansalliset uudistus- ja investointisuunnitelmat sekä EU:n yhteiset tavoitteet ja rahoitusvälineet. Komissio arvioi, että keskipitkällä aikavälillä vuonna 2024 NextGenerationEU-välineestä rahoitetut investoinnit voivat kasvattaa EU:n BKT:tä noin 1,5 prosenttia.

Nopeutetaan toteutusta EU:n tavoitteiden saavuttamiseksi

Komissio on maksanut tähän mennessä välineen kautta varoja jo yli 144 miljardia euroa ja maksuja suoritetaan vielä runsaasti lisää. Jäsenvaltioiden on tärkeä hyödyntää kaikki palautumistukivälineen tarjoamat mahdollisuudet ja pysyä siinä aikataulussa, johon he ovat sitoutuneet suunnitelmissaan. Keväällä 2023 jäsenvaltioiden toivotaan täydentävän elpymis- ja palautumissuunnitelmiaan REPowerEU-luvuilla, jotta maailmanlaajuiseen energiakriisiin voidaan vastata yhdessä. REPowerEU-vetoisilla (linkki) uudistuksilla ja investoinneilla toteutetaan myös EU:n vihreän kehityksen teollisuussuunnitelmaan (link) sisältyviä synergioita.

Lisätään läpinäkyvyyttä ja sidosryhmien osallistumista

Elpymis- ja palautumistukivälineen tavoitteiden tehokas saavuttaminen linkittyy läheisesti tukivälineen toiminnan läpinäkyvyyteen. Komission perustama elpymisen ja palautumisen tulostaulu tarjoaa reaaliaikaista tietoa maksuista ja EU-maiden edistymisestä. Läpinäkyvyyttä edistää lisäksi se, että REPowerEU-asetuksessa edellytetään jäsenvaltioiden julkaisevan tiedon kunkin kansallisen suunnitelman sadasta suurimmasta lopullisen tuensaajasta. Läpinäkyvyyden lisäksi edellä mainittu vahvistaa myös sidosryhmien roolia.