Siirry sisältöön

Komissio ehdottaa uutta metsien seurantaa koskevaa säädöstä 

Euroopan komissio on ehdottanut uutta säädöstä, joka keskittyy Euroopan metsien seurantaan. Tavoitteena on, että jäsenmaat, metsänomistajat ja metsänhoitajat voivat tehokkaammin reagoida kasvaviin metsiin kohdistuviin haasteisiin ja vahvistaa metsien selviytymiskykyä. Esimerkiksi jo kolmena peräkkäisen vuotena esiintyneet historialliset maastopalot ovat tuoneet mukanaan mittavia taloudellisia ja ympäristövahinkoja, mutta myös ihmishenkien menetyksiä EU:ssa. Ihmisen aiheuttama toiminta on suurin syy maastopalojen syttymiseen (96 %), mutta ilmastonmuutoksen luomat suuret palovaarat lisäävät maastopalojen riskiä.  

Metsät ovat keskeinen osa ilmastonmuutoksen torjuntaa ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä, mutta myös tärkeitä hyvinvoivan maaseudun ja biotalouden kannalta. Uuden seurantajärjestelmän avulla pyritään vahvistamaan metsien kykyä kestää rajat ylittäviä uhkia, kuten ilmastonmuutosta, tuholaisia, kuivuutta ja maastopaloja. Seurannan avulla mahdollistetaan myös uusien liiketoimintamallien, kuten hiiliviljelyn, kehittäminen ja tuetaan EU-lainsäädännön noudattamista. 

Tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot metsien tilasta ja käytöstä ovat hajanaisia ja puutteellisia. Uuden seurantajärjestelmän tarkoituksena on korjata näitä epäjohdonmukaisuuksia, tuottaa vertailukelpoista tietoa päätöksenteon tueksi ja kannustaa jäsenvaltioita laadukkaisiin metsäsuunnitelmiin. Seurantajärjestelmä tarjoaa myös taloudellisia mahdollisuuksia metsänhoitajille ja -omistajille, jotka voivat hyödyntää ekosysteemipalveluja, kuten hiilenpoistoja. Samalla se tukee uusien markkinoiden syntymistä digitaalisten seurantapalvelujen tarjoajille. 

Euroopan parlamentti ja neuvosto arvioivat nyt ehdotusta, ja mikäli se hyväksytään, se voi astua voimaan vuoden 2024 puolivälissä. Ehdotus on osa laajempaa pyrkimystä vahvistaa EU:n metsästrategiaa ja vastata kasvaviin haasteisiin, kuten metsäpalojen lisääntymiseen.