Siirry sisältöön

Komissio esittää uutta pakettia osaajien liikkuvuuden helpottamiseksi ja houkuttelevuuden lisäämiseksi

Euroopan komissio esitteli marraskuussa kattavan osaajien liikkuvuutta koskevan paketin, joka pyrkii lisäämään EU:n houkuttelevuutta unionin ulkopuolelta tulevien osaajien näkökulmasta ja helpottamaan osaajien liikkuvuutta EU:ssa. Paketilla pyritään puuttumaan kriittiseen työvoimapulaan ja osaamisvajeeseen.  

Työvoimapulan korjaaminen aloitetaan toimilla, joilla tarjotaan täydennys- ja uudelleenkoulutusta ja hyödynnetään EU:n oman työvoiman käyttämätöntä potentiaalia sisämarkkinoiden eduksi. EU:n on kuitenkin myös houkuteltava osaajia kaikkialta maailmasta.  Tästä syystä tärkeä osa pakettia on esimerkiksi uusi EU:n osaajareservi, joka yhdistää EU:n työnantajat ja unionin ulkopuolisten maiden työnhakijat. 

Komissio ehdottaa esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:  

  1. EU:n osaajareservi: Uusi alusta, joka yhdistää työnantajat ja EU:n ulkopuoliset työnhakijat. Osaajareservillä pyritään helpottamaan EU:n ulkopuolelta tulevien osaajien rekrytointia EU:ssa ammatteihin, joissa on pulaa työntekijöistä.  
  1. Tutkintojen tunnustaminen: Yksinkertaistetaan ja nopeutetaan EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten osaamisen ja tutkintojen tunnustamista. Tavoitteena on helpottaa työnantajien rekrytointiprosessia ja tuoda osaajia EU:n työmarkkinoille. 
  1. Oppimiseen liittyvä liikkuvuus: Suositus, joka pyrkii edistämään liikkuvuutta kaikilla koulutusaloilla. Jäsenmaita kehotetaan tekemään oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta EU:ssa olennainen osa kaikkia koulutusväyliä niin yleissivistävässä ja ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, kuin korkea-asteen koulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa sekä nuorisovaihdossa.