Siirry sisältöön

Komissio esitti tuulivoimaa koskevan toimintasuunnitelman

Euroopan komissio julkaisi 24. lokakuuta toimintasuunnitelman, joka sisältää välittömiä toimenpiteitä tuulivoimateollisuuden tukemiseksi sekä terveen ja kilpailukykyisen toimitusketjun ylläpitämiseksi. Komissio on asettanut tavoitteeksi lisätä uusiutuvien energialähteiden osuutta vähintään 42,5 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, mikä on linjassa myös Etelä-Suomen hiilineutraaliustavoitteen kanssa. Komission mukaan tuulivoimalla on merkittävä rooli tavoitteen saavuttamisessa. Nyt esitettynä tavoitteena on kasvattaa asennetun tuulivoimakapasiteetin määrää viimevuoden 204 gigawatista yli 500 gigawattiin vuoteen 2030 mennessä.  

Tuulivoima-ala on komission mukaan ollut EU:ssa tähän mennessä menestystarina, mutta sen tulevan kasvun esteenä ovat esimerkiksi riittämätön ja epävarma kysyntä, byrokraattiset ja hitaat lupamenettelyt, raaka-aineiden puutteellinen saatavuus, inflaatio, korkeat perushyödykkeiden hinnat ja työvoimapula. Vastauksena näihin haasteisiin suunnitelmaan sisältyy muun muassa lupaprosessien nopeuttaminen, huutokauppojen parantaminen, rahoituksen saatavuuden helpottaminen, kansainvälisen kilpailun tasapuolisuuden varmistaminen, osaamisen kehittäminen sekä yhteistyö komission, tuulivoima-alan ja EU-jäsenmaiden välillä.  

Esitetty tuulivoimapaketti liittyy EU:n pyrkimyksiin saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä ja lisätä uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossa. Paketti tukee myös REPowerEU-suunnitelmaa, jonka tavoitteena on vähentää fossiilisten polttoaineiden tuontia Venäjältä ja lisätä EU:n energiaomavaraisuutta.  

Lue komission tiedote: Välittömiä toimia Euroopan tuulivoimateollisuuden tueksi (europa.eu)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)