Siirry sisältöön
Euro-symboli Euroopan keskuspankin edessä

Komissio juhlistaa EU:n sisämarkkinoiden 30-vuotispäivää ja ehdottaa uusia toimia sisämarkkinoiden kilpailukyvyn turvaamiseksi 

Euroopan komissio julkaisi 16. maaliskuuta kaksi tiedonantoa, joissa juhlistetaan EU:n sisämarkkinoiden 30-vuotispäivää ja esitetään, miten unionin kilpailukyky voidaan turvata pitkällä aikavälillä. EU:n sisämarkkinat ovat maailman suurin sisämarkkina-alue, johon kuuluu 440 miljoonaa kansalaista ja ne ovat luonnollisesti koko EU:n kilpailukyvyn tärkeä veturi. Komissio luo nyt katseensa tulevaan ja ehdottaa uusia EU-tason toimia toimivien sisämarkkinoiden turvaamiseksi siten, että yritysten tarpeet ja kaksoissiirtymän vaatimukset otetaan huomioon sääntely- ja hallintokehysten suunnittelussa. Lisäksi EU:n sisämarkkinoiden on jatkossakin mukauduttava geopoliittisen ympäristön muutoksiin. 

Komission tiedonannossa EU:n pitkän aikavälin kilpailukyvystä painotetaan, että sisämarkkinoiden koko potentiaalin hyödyntäminen vaatii jäsenmailta yhteisiä toimia, jotka perustuvat kollektiiviseen vastuuseen ja solidaarisuuteen. Huomiota on kiinnitettävä etenkin nykyisten EU:n sisämarkkinasääntöjen toteutumisen valvontaan sekä jäsenmaissa erilaisten esteiden purkamiseen mm. rajat ylittävien palvelujen tarjonnan helpottamiseksi. Tätä varten komissio jatkaa yhteistyötä sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanon valvontaa käsittelevässä työryhmässä ja muilla foorumeilla. 

Komissio ehdottaa toimia yhdeksällä toisiaan tukevalla osa-alueella parantaakseen sisämarkkinoiden pitkän aikavälin kilpailukykyä. Osa-alueita ovat yksityisen pääoman ja investointien saatavuus, julkiset investoinnit ja infrastruktuuri, tutkimus ja innovointi, energia, kiertotalous, digitalisaatio, koulutus ja osaaminen sekä kauppa ja avoin strateginen riippumattomuus. Näiden lisäksi komissio tekee aktiivisesti työtä kilpailukyvyn ja kasvun kannalta paremman sääntelykehyksen luomiseksi.