Siirry sisältöön
Nuoria ryhmätyön parissa

Komissio julkaissut arvioinnin vuonna 2014 hyväksytyistä harjoittelun laatupuitteista

Euroopan komissio on julkistanut arvioinnin EU:n nykyisistä laatupuitteista harjoittelujaksoille vuodelta 2014. Arvioinnissa tarkastellaan puitteiden täytäntöönpanoa eri EU-maissa ja niiden vaikutuksia harjoittelujen laadun parantamiseksi EU:n alueella. Harjoittelujaksojen eurooppalaisista laatupuitteista annetun neuvoston suosituksen tavoitteena on ollut auttaa nuoria siirtymään koulutuksen jälkeen työelämään ja omaksumaan työelämätaitoja.  

Neuvoston suositus vuodelta 2014 esittää harjoittelujaksoille 21 perusperiaatetta, jotka ovat suosituksia EU-jäsenmaille. Niihin kuuluvat mm. kirjalliset harjoittelusopimukset, selkeät oppimistavoitteet sekä palkkausta ja sosiaalista suojelua koskevat tiedot. Suositus on täydentänyt myös muita komission nuorten työllisyyttä tukevia aloitteita kuten vahvistettua nuorisotakuuta.

Komissio on ehdottanut, että nykyisiä eurooppalaisia laatupuitteita harjoittelujaksoille tarkasteltaisiin uudelleen ja päivitettäisiin vuonna 2023. Kyseessä on samalla merkittävä panos Euroopan osaamisen teemavuoden toteuttamiseksi, sillä harjoittelujaksot nähdään olennaisena linkkinä nuorten työelämätaidoille ja työllistymiselle.

Komissio on nyt julkistanut arviointitulokset tämänhetkisistä EU:n laatupuitteista harjoittelujaksoille. Arviointi on toteutettu useiden sidosryhmien (mm. työmarkkinaosapuolten ja harjoittelijoiden) kuulemisen kautta sekä kansallisella että EU-tasolla.  Arvioinnista käyvät ilmi mm. seuraavat asiat, joiden perusteella laatupuitteita tullaan päivittämään.

  • Laatupuitteet ovat auttaneet jäsenvaltioita toteuttamaan toimintapoliittisia uudistuksia ja lainsäädäntömuutoksia - erityisesti niissä jäsenvaltioissa, joissa harjoittelujärjestelmät eivät ole pitkälle kehittyneitä. Yleisesti ottaen puitteiden käytännön soveltamisessa olisi parannettavaa. 
  • Vuodesta 2014 lähtien yhä useammat nuoret ovat suorittaneet harjoittelun toisessa EU-maassa. Joka tapauksessa haasteina nähdään ulkomailla asumisen kustannukset ja sitä koskevan tiedon puute. 
     
  • Laatukriteerejä voitaisiin vahvistaa mm. oikeudenmukaisen palkan, sosiaalisen suojelun saatavuuden, etätyömahdollisuuden ja digitaalisten taitojen vahvistamisen osalta.