Siirry sisältöön

Komissio suosittelee päästöjen vähentämistä 90 prosentilla vuoteen 2040 mennessä 

Euroopan komissio suosittelee nettokasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 90 prosentilla vuoteen 2040 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. EU on sitoutunut tähän tavoitteeseen esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksessa. Vuonna 2021 hyväksytyssä EU:n ilmastolaissa on sovittu ilmastoneutraaliuden saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä. 

Tavoitteen saavuttamiseksi komissio ehdottaa seuraavia toimenpiteitä:  

Päästöjen vähentäminen 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä: EU:lla on jo voimassa oleva lainsäädäntö päästöjen vähentämiseksi 55 prosentilla ja komissio suosittaa sen täytäntöönpanoa kokonaisuudessaan.  

Teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen: Teollisuudessa tavoitellaan hiilestä irtautumista panostaen tuulivoimaan, vesivoimaan ja elektrolyysereihin.  

Tuotannon lisäämistä kasvualoilla Euroopassa: EU:n on kyettävä lisäämään entisestään omaa valmistuskapasiteettiaan kasvualoilla, joita ovat esimerkiksi akut, sähköajoneuvot, lämpöpumput, aurinkosähkö, hiilidioksidin talteenotto, hyödyntäminen ja varastointi, biokaasu ja biometaani sekä kiertotalous. 

Komissio pitää tärkeänä, että siirtymä toteutetaan oikeudenmukaisesti ja solidaarisesti ja että vuoropuhelua käydään kaikkien asianosaisten kanssa, sisältäen esimerkiksi yritykset, maanviljelijät ja kansalaiset. Seuraavaksi komissio avaa keskustelut jäsenmaiden ja parlamentin kanssa, joiden pohjalta uusi EU-vaalien jälkeen aloittava komissio tekee lainsäädäntöehdotukset.