Siirry sisältöön
Rahapurkki, jossa kasvi

Komissio toteuttaa lisätoimia edistääkseen kestävään tulevaisuuteen sijoittamista

Komissio on julkaissut kesäkuussa uuden kestävän rahoituksen toimenpidepaketin, jonka tavoitteena on kehittää ja vahvistaa EU:n kestävän rahoituksen säännöstön perustaa. Siirtyminen kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä tarjoaa yrityksille ja kansalaisille EU:ssa uusia mahdollisuuksia. Vaikka kestävän sijoittamisen suosio on noussut, yrityksillä ja sijoittajilla on edelleen haasteita siirtymän toteuttamisessa.  

Kestävän rahoituksen toimenpidepaketin tarkoituksena on varmistaa, että EU:n kestävän rahoituksen säännöstöllä tuetaan edelleen yrityksiä ja rahoitusalaa samalla kannustaen siirtymähankkeiden ja -teknologian yksityiseen rahoittamiseen. Komissio on lisännyt myös uusia toimintoja EU:n kestävyysluokitusjärjestelmään ja ehdottanut kestävien sijoitusten markkinoiden läpinäkyvyyttä lisääviä uusia sääntöjä. EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on kestävää rahoitusta koskevan EU:n säännöstön perusta, joka auttaa ohjaamaan sijoituksia vihreässä siirtymässä tarvittavaan taloudelliseen toimintaan.  

 
Lisäksi komissio on hyväksynyt kohdennettuja muutoksia EU:n kestävyysluokitusjärjestelmään kuuluvaan ilmastoa koskevaan delegoituun säädökseen. Muutoksilla laajennetaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista edistävien taloudellisten toimintojen piiriä ja lisätään tuotantoteollisuutta ja liikennesektoria koskevia liiketoimia kriteeristön piiriin.  

Paketti osoittaa myös, miten EU:n säännöstöä voidaan käyttää vihreän siirtymän rahoittamisen helpottamiseen. Tavoitteena on helpottaa siirtymän rahoittamista niin yrityksissä, joilla on jo vahva kestävyyshistoria, kuin yrityksissä, joilla on selkeät tavoitteet kestävyyden parantamiseksi.