Siirry sisältöön
Ihmisiä istumassa kaupunkiliikenteen bussissa

Komissiolta kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita sekä raskaille hyötyajoneuvoille että kaupunkibusseille

Euroopan komissio on ehdottanut uusia hiilidioksidipäästötavoitteita uusille raskaille hyötyajoneuvoille ja busseille vuodesta 2030 alkaen osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Kuorma-autojen, kaupunkibussien ja kaukoliikenteen bussien osuus EU:n kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä on reilut 6 % ja tieliikenteen kasvihuonepäästöistä yli 25 %. Uudet tavoitteet edistävät liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä sekä siirtymää päästöttömään liikenteeseen.

Komissio ehdottaa, että lähes kaikille uusille raskaille hyötyajoneuvoille asetettaisiin asteittain tiukentuvia hiilidioksidipäästönormeja. Vuodesta 2030 alkaen tavoitteena ovat 45 % päästövähennykset vuoteen 2019 verrattuna, kun taas vuodesta 2040 alkaen tavoitteena ovat jo 90 % vähennykset. Uusien kaupunkiliikenteen bussien olisi puolestaan oltava päästöttömiä vuodesta 2030 alkaen.

Ehdotuksella olisi positiivinen vaikutus myös vihreään energiasiirtymään, sillä ehdotus vähentäisi liikenteen fossiilisten tuontipolttoaineiden kysyntää ja samalla lisäisi energiatehokkuutta EU:n liikennesektorilla. Ehdotus parantaisi etenkin kaupunkien ilmanlaatua, ja toisi näin terveyshyötyjä asukkaille. Ehdotus kohdistuu toimialaan, joka on keskeinen eurooppalaisen puhtaan teknologian teollisuuden tukemisessa ja EU:n kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamisessa. EU on kuorma-autojen ja bussien valmistuksen markkinajohtaja, ja uusi yhteinen sääntelykehys auttaisi turvaamaan tämän johtoaseman myös tulevaisuudessa.