Siirry sisältöön

Kriittisten raaka-aineiden asetus etenee 

Euroopan parlamentti on hyväksynyt kantansa koskien asetusehdotusta, joka käsittelee kriittisiä raaka-aineita. Asetuksella pyritään parantamaan kriittisten raaka-aineiden saatavuutta, EU:n kilpailukykyä sekä omavaraisuutta. Lisäksi asetuksella  pyritään tukemaan pk-yrityksiä ja tutkimusta, vähentämään byrokratiaa, nopeuttamaan lupaprosesseja sekä edistämään vaihtoehtoisten materiaalien ja kestävämpien louhinta- ja käsittelytapojen kehitystä.   

Kannassa korostetaan tarvetta kohdennetuille kannustimille, joilla tuetaan yritysten investointeja tuotantoon ja kierrätykseen Euroopassa, mutta myös tuodaan esiin strategiset ja molempia hyödyttävät kumppanuussopimukset kolmansien maiden kanssa. Parlamentin jäsenet haluavat pitkäaikaisia kumppanuuksia, sisältäen tiedon ja teknologian siirtoa sekä koulutusmahdollisuuksia, mutta samalla edellyttävät kumppanimaiden kaivostoiminnan toteuttamista ympäristöstandardien mukaisesti.   

Asetuksen käsittely on aloitettu vuonna 2021 ja sen taustalla on monien kriittisten raaka-aineiden lähteiden keskittyminen EU:n ulkopuolisiin maihin, erityisesti Kiinaan, Turkkiin ja Etelä-Afrikkaan. Kriittisten raaka-aineiden kysyntä on kasvamassa uusiutuvan energian lisärakentamisen ja digitalisaation myötä. Euroopan komission tekemän arvion mukaan EU tarvitsee vuonna 2030 esimerkiksi 18 kertaa nykyistä enemmän litiumia ja viisi kertaa kertaa enemmän kobolttia sähköautojen akkuja ja energian varastointia varten. Seuraava vaiheena parlamentti aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa lain lopullisesta muodosta.

Euroopan parlamentin tiedote 14.09.2023(siirryt toiseen palveluun)

Euroopan parlamentin tiedote 24.11.2021(siirryt toiseen palveluun)