Siirry sisältöön

Lisää huippuosaamista Helsinki EU Officeen – Uudet jäsenorganisaatiot Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Arcada! 

Uusiksi jäsenorganisaatioiksi Helsinki EU Officeen ovat 1.5.2020 liittyneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Arcada ammattikorkeakoulu. THL on sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva itsenäinen tutkimuslaitos, joka on tunnustettu ja haluttu kumppani kotimaiseen ja kansainväliseen tieteelliseen yhteistyöhön. Arcada puolestaan tarjoaa englannin- ja ruotsinkielistä koulutusta yhteensä 2700 opiskelijalle liikunnan, sosiaali- ja terveydenhuollon, talouden, kulttuurin, median ja tekniikan alalla. Arcadassa on myös laajaa kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.  

Uusien jäsentemme myötä Helsinki EU Office toimii nyt yhteensä 16 suomalaisen kärkitoimijan EU-toimistona Brysselissä. Edistämme yhteistyökumppaniemme näkyvyyttä EU-foorumeilla, toteutamme laaja-alaista toimeksiantotyötä, toimimme edunvalvojana ja tiedonvälittäjänä EU-lainsäädännön valmistelutyöstä, EU-rahoitusohjelmien rakenteesta ja avautuvista rahoitushauista sekä yhteistyö- ja verkostoitumismahdollisuuksista.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva itsenäinen tutkimuslaitos, joka tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi. Keräämällä ja tutkimalla tutkimukseen ja tietoaineistoihin perustuvaa tietoa THL palvelee monipuolisesti eri tahoja: valtion, kuntien ja maakuntien päättäjiä, sosiaali- ja terveysalan toimijoita, järjestöjä, tutkimusmaailmaa ja kansalaisia. THL on tunnustettu ja haluttu kumppani kotimaiseen ja kansainväliseen tieteelliseen yhteistyöhön. Parhaillaan käynnissä on noin 70 EU:n ja noin 30 Suomen Akatemian rahoittamaa kehittämishanketta. THL:n tuottamia artikkeleita julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa vuosittain noin 700, joista noin puolet on kansainvälisiä yhteisartikkeleita. Lisää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta organisaation verkkosivuilla.  

Finnish Institute for Health and Welfare logo.

Arcada 

Arcada ammattikorkeakoulu tarjoaa ruotsin- ja englanninkielistä koulutusta liikunnan, sosiaali- ja terveydenhuollon, talouden, kulttuurin, median ja tekniikan alalla yhteensä 2700 opiskelijalle. Lisäksi Arcada tarjoaa täydennyskoulutusmahdollisuuksia jo työelämässä oleville. Tukemalla osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja tarjoamalla tutkimus- ja kehitystyötä Arcada osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen kehitykseen. Lisää Arcadasta organisaation verkkosivuilla. 

Arcada university of applied sciences logo. [:en]Helsinki EU Office welcomes two new member organizations while Finnish Institute for Health and Welfare and Arcada University of Applied Sciences became our stakeholders on 1 MAY 2020. As an independent expert agency working under the Ministry of Social Affairs and Health, the Finnish Institute for Health and Welfare is a preferred partner in domestic and international research. Arcada provides high-quality education for 2700 students within Business Administration, sports, media, culture, social- and health care and technology as well as broad research and innovation activities both nationally and internationally.

Helsinki EU Office now represents altogether 16 top players from Finland in Brussels. With our new member organizations we continue to supervise our stakeholders’ interests and promote their visibility in different EU fora by providing information regarding the preparation of EU legislation, EU funding programmes, events, co-operation, as well as networking opportunities.

Finnish Institute for Health and Welfare

The Finnish Institute for Health and Welfare (THL) is an independent expert agency working under the Ministry of Social Affairs and Health. THL studies, monitors, and develops measures to promote the well-being and health of the population in Finland by gathering and producing information based on research and register data. THL provides expertise and solutions to support decision making with various parties: the government, municipal and provincial decision-makers, actors in the social welfare and health sector, organisations, the research community, and the public.  Read more about Finnish Institute for Health and Welfare.

Finnish Institute for Health and Welfare logo.

Arcada University of Applied Sciences

Arcada is a multi-professional university of applied sciences (UAS) with campus located in Helsinki. Arcada offers high-quality practice-oriented higher education at both Bachelor’s and Master’s levels as well as further education within Business Administration, sports, media, culture, social- and health care and technology. The education is offered in Swedish and English for altogether 2700 students. Read more about Arcada.

Arcada university of applied sciences logo.