Siirry sisältöön

Luonnonvarakeskus

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka yhdistää uusiutuvien luonnonvarojen ja vastuullisen ruoantuotannon osaajat. Se tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja elinkeinojen edistämiseksi. Monitieteinen tutkimustieto ja asiantuntijapalvelut ovat pohja kestäville päätöksille niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Luonnonvarojen tutkimus palvelee kansalaisia tuottamalla tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista sekä edistämällä suomalaisen luonnon puhtautta ja elinvoimaisuutta.

Luken strateginen tavoite on luoda uusia biopohjaisia tuotteita ja uutta liiketoimintaa, tuottavuutta digitaalisilla ratkaisuilla, elinvoimaa alueille kiertotaloudella, hyvinvointia aineettomista arvoista ja kannattavaa ruuantuotantoa terveellisesti. Tutkimuksen painopisteemme ovat pohjoinen vihreä biotalous, innovatiivinen elintarvikeketju, sininen biotalous ja kestävä luonnonvaratalous yhteiskunnassa.

Luke on Suomen toiseksi suurin tutkimuslaitos. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilastotehtävät sulautuivat yhteen Luonnonvarakeskukseksi 1.1.2015.

> Lue lisää Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilla

Natural Resources Institute Finland (Luke) is a research and consultancy organization that develops knowledge-based solution models and services for its customers and added value for sustainable and competitive business activities based on renewable natural resources, and supports decision making in the society.

Luke’s strategic objectives are to generate new bio-based products and new business activities, productivity through digital solutions, vitality of regions through the circular economy, wellbeing from immaterial values, healthy and profitable food production. Our research priorities are boreal green bioeconomy, innovative food chain, blue bioeconomy, and sustainable natural resources economy in society.

Luke was launched January 1, 2015 as a merger of the Finnish Forest Research Institute, MTT Agrifood Research Finland, the Finnish Game and Fisheries Research Institute and the statistical services of the Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry. Natural Resources Institute Finland is the second largest research institute in Finland and one of the biggest clusters of bioeconomy expertise in Europe.

> Read more via Natural Resources Institute Finland’s website