Siirry sisältöön
Plant growing on hands

Maaperän terveyttä koskeva direktiiviehdotus on julkaistu

Euroopan komissio julkaisi 5. heinäkuuta maaperän terveyttä koskevan direktiiviehdotuksen. Komission esittämän ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden tulee tehdä toimia maaperän terveyden edistämiseksi ja kerätä tietoa maaperän terveyden tilasta. Direktiiviehdotus on osa EU:n maaperästrategiaa, jonka tavoitteena on tervehdyttää EU:n maaperät vuoteen 2050 mennessä.

Maaperän terveydentilan seuraamiseksi on direktiiviehdotuksessa sisällytetty erilaisia kriteerejä ja indikaattoreita maaperän terveydelle. Näitä ovat mm. biodiversiteetin väheneminen, vedenpidätyskyky, tiivistyminen, maan orgaaninen hiili, ravinneylijäämä, maaperän saastuminen ja eroosio. Myös maan käyttöönottoa ehdotetaan seurattavaksi. Ehdotuksen mukaan tulevaisuudessa EU:n jäsenvaltioiden olisi pyrittävä tunnistamaan pilaantuneita maa-alueita ja vähentämään maaperän terveyttä uhkaavia riskitekijöitä. Lisäksi ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden olisi jatkossa raportoitava säännöllisesti komissiolle maaperän tilan seurannan tuloksista. 

Koska kyseessä on direktiivi, ehdotus jättää jäsenvaltioille enemmän joustoa esimerkiksi sille, miten jäsenvaltioissa maaperän tervehdyttämistä edistäviä toimia suunnitellaan. Komission direktiiviehdotuksessa ehdotetaankin, että jäsenvaltiot perustavat omia alueita, joissa maaperän kestävää käyttöä edistettäisiin ja seurantaa toteutettaisiin. Direktiiviehdotukseen sisältyy myös mahdollisten seuraamusten määrittely jäsenvaltioissa.

Seuraavaksi komission julkaisema direktiiviehdotus siirtyy parlamentin ympäristövaliokuntaan, joka nimittää oman neuvottelijan parlamentin kannanmuodostusta varten, sekä neuvoston käsiteltäväksi. Direktiiviehdotuksen käsittely alkanee syksyllä 2023.