Siirry sisältöön
Euro-symboli

Monivuotisen rahoituskehyksen (MFF) väliarviointi on julkaistu 

Euroopan unioni on julkaissut Euroopan unionin monivuotisen rahoituskehyksen (Multi Annual Framework, MFF) väliarvioinnin, jossa tarkastellaan EU:n pitkän aikavälin rahoituskehyksen toteutumista. Yhdessä EU:n elpymisvälineen (NextGenerationEU) kanssa monivuotinen rahoituskehys muodostaa noin 2018 miljardin euron budjetin. Rahoituksella on vastattu mm. koronaviruksen aiheuttamaan taloudelliseen ja sosiaaliseen ahdinkoon sekä autettu EU:n jäsenvaltioita siirtymään kohti modernia ja kestävämpää Eurooppaa. Lisäksi rahoituksella on tuettu Euroopan kestävää ja digitaalista siirtymää ja investointeja on kohdistettu mm. EU:n alueille, yrityksille ja tutkijoille.   

Rahoituskehyksen hyväksymisen (2020) jälkeen Euroopan unioni on kuitenkin kohdannut sarjan ennakoimattomia haasteita. Venäjän hyökkäys Ukrainaan, koronapandemia ja kiihtyvä inflaatio ovat aiheuttaneet odottamattomia seurauksia niin taloudellisesti, humanitaarisesti kuin rahoituksellisestikin. Venäjän hyökkäyksen seurauksena maahanmuutto Ukrainasta Eurooppaan on lisääntynyt, mikä on osaltaan lisännyt painetta EU:n vastaanottokapasiteettiin. Inflaatio ja korkojen nousu ovat vaikuttaneet EU:n budjettiin nostamalla NextGenerationEU-elpymisvälineen kustannuksia.

Monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointi 

Kesäkuussa 2023 julkaistu komission väliarviointi sisältää uusia kohdennuksia valikoituihin painopisteisiin. Komission esityksen tärkeimmät elementit ovat: 

  • Ukrainan rahoitusväline, joka perustuu avustuksiin, lainoihin ja takuisiin. Rahoitusvälineen kokonaiskapasiteetti on 50 miljardia euroa vuosina 2024–2027, ja se kattaa Ukrainan välittömät tarpeet, elpymisen ja modernisoinnin Ukrainan tiellä kohti EU-jäsenyyttä. 
  • 15 miljardin euron rahoitus maahanmuuton sisäisiin ja ulkoisiin ulottuvuuksiin, jotta Venäjän aloittaman sodan seurauksiin voidaan vastata globaalisti. 
  • Euroopan strategisten teknologioiden kehitysväline (STEP) EU:n kilpailukyvyn vahvistamiseksi kriittisten teknologioiden aloilla, kuten digitaalinen ja syväteknologia, puhdas teknologia ja biotekniikka. 
  • Mekanismi (EURI-instrumentti), joka kattaa NextGenerationEU-elpymisvälineen korkeammat kustannukset nousseen korkotason takia. 

  
Seuraavana askeleena talousarvioon ehdotetut muutokset sekä komission esittämät erilaiset lainsäädäntöehdotukset viedään Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden käsittelyyn. Komissio odottaa, että neuvoston seuraava puheenjohtajavaltio Espanja vie esitystä eteenpäin nopeasti, jotta sopimus paketista saataisiin aikaan heti kesän jälkeen.