Siirry sisältöön
Tuulivoimaloita, auringonlasku

Nettonollateollisuutta koskeva säädös: EU:sta puhtaan teknologian edelläkävijä 

Euroopan komissio on julkaissut aloitteen nettonollateollisuutta koskevasta säädöksestä. Sillä pyritään kasvattamaan puhtaan energian tuotantoa EU:ssa ja samalla varmistamaan, että EU on valmis siirtymään puhtaaseen energiaan. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä EU:lla olisi riittävästi kapasiteettia tuottaa vähintään 40 prosenttia EU:ssa vuosittain käyttöön otetusta nettonollateknologiasta.

Nettonollateollisuutta koskevalla säädöksellä vauhditetaan EU:n vuoteen 2030 ulottuvien ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista ja ilmastoneutraaliuteen siirtymistä. Samalla parannetaan EU:n teollisuuden kilpailukykyä, houkutellaan investointeja Eurooppaan ja edistetään EU:n pyrkimyksiä tulla energiaomavaraiseksi. Yhdessä EU:n kriittisiä raaka-aineita koskevan säädöksen ja sähkömarkkinoiden rakenneuudistuksen kanssa nettonollateollisuutta koskeva säädös muodostaa puitteet, joilla EU:n strategista riippuvuutta energian tuonnista voidaan vähentää.

Säädöksessä käsitellään teknologiaa, joka edistää merkittävästi hiilestä irtautumista. Tällaista teknologiaa ovat muun muassa aurinkosähkö ja -lämpö, maatuulivoima ja valtamerienergia, akkuteknologia, lämpöpumput ja maalämpöenergia, biokaasu/biometaani, hiilidioksidin talteenotto sekä kestävät vaihtoehtoiset polttoaineet. Tavoitteen saavuttamiseksi pyritään esimerkiksi kehittämään osaamista, edistämään innovointia ja perustetaan Euroopan nettonollafoorumi.

Komissio haluaa tukea myös uusiutuvan vedyn käyttöönottoa EU:ssa ja sen tuontia kansainvälisiltä kumppaneilta. Komissio onkin esittänyt näkemyksiään Euroopan vetypankin rakenteesta ja tehtävistä. Vetypankin tavoitteena on tukea nettonollateollisuutta koskevaa säädöstä.