Siirry sisältöön
Ihmisiä työskentelemässä yhteistyötilassa. Lamppuja katossa.

Osaamispotentiaali käyttöön Euroopan alueella

Euroopan komissio on antanut tiedonannon aivovuotoon ja väestörakenteeseen liittyvien haasteiden lieventämiseksi EU:n alueilla. Komissio on huolissaan EU:n väestörakenteen muutoksen synnyttämistä alueellista eroista, sillä joillain alueilla väestö ikääntyy, työikäinen väestö vähenee, ja alueet jääväät samalla jälkeen työntekijöiden osaamisen kehityksessä. Tiedonannossa tarkastellaan paikkakohtaisia ja moniulotteisia ratkaisuja, joilla aivovuodosta kärsivien EU:n alueiden häiriönsietokykyä ja kilpailukykyä olisi mahdollista parantaa.  

Komissio arvioi, että EU:ssa on tällä hetkellä 82 aluetta, joissa työvoiman nopea väheneminen, korkeakoulutettujen vähäinen osuus ja nuorten poismuutto vaikuttaa vakavasti alueelliseen kilpailukykyyn.  Nämä alueet edustavat asukasmäärältään noin 30 % koko EU:n väestöstä. Tiedonannossa pelätään, että alueet ovat vaarassa ajautua osaamiskehitysloukkuun, jossa ammattitaitoista työvoimaa ei enää riitä kompensoimaan väestörakenteen muutosta.

Tiedonannossa mainitaan, että komissio kehittää uuden osaamisen edistämismekanismin, jolla autetaan työikäisen väestön nopeasta vähenemisestä kärsiviä EU:n alueita kouluttamaan, pitämään ja houkuttelemaan korkealaatuisia osaajia. Uusi mekanismi perustuu seuraavaan kahdeksaan pilariin.  

1. EU:n uusi pilottihanke, jolla autetaan alueita laatimaan ja panemaan täytäntöön strategioita, joiden tavoitteena on kouluttaa ja houkutella osaajia ja saada heidät jäämään alueelle 

2. EU:n uusi aloite ”Alueiden älykäs sopeutuminen väestörakenteen muutokseen”, jolla autetaan alueita ratkaisemaan väestörakenteen muutoksen tuomia haasteita paikallistasolla.  

3. Teknisen tuen väline, jonka avulla puututaan työikäisen väestön vähenemiseen ja osaamisvajeeseen.  

4. Suora rahoitustuki koheesiopolitiikan ohjelmista innovoinnin ja korkeaa osaamistasoa edellyttävien työpaikkojen edistämiseksi.  

5. Uusi innovatiivisia toimia koskeva ehdotuspyyntö eurooppalaisen kaupunkialoitteen alla 

6. Käynnistetään EU:n aloitteita, joilla tiedotetaan asiaankuuluville alueille tutkimuksen ja innovoinnin, koulutuksen ja nuorten liikkuvuuden aloihin kuuluvista EU:n toimintapolitiikoista.  

7. Kokemusten vaihto ja hyvien käytäntöjen levittäminen.  

8. Analyysitiedon lisääminen näyttöön perustuvan aluekehitys- ja muuttoliikepolitiikan tukemiseksi.