Siirry sisältöön
Hankilö maalaamassa

Osallistu Luova Eurooppa -ohjelman 2021–2027 väliarviointiin ja ohjelmakauden 2014–2020 loppuarviointiin

Komissio toteuttaa vuoden 2023 aikana Luova Eurooppa -ohjelman edellisen ohjelmakauden (2014–2020) loppuarvioinnin sekä kuluvan ohjelmakauden (2021–2027) väliarvioinnin. Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteena on vaalia, kehittää ja edistää Euroopan kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta sekä vahvistaa ja suojella Euroopan kulttuuriperintöä. Ohjelman avulla parannetaan kulttuuri- ja luovien alojen, erityisesti audiovisuaalialan kilpailukykyä ja taloudellista potentiaalia, tuetaan alojen vilkastumista sekä vahvistetaan alojen osallistavuutta, digitaalisuutta ja kestävyyttä.

Luova Eurooppa -ohjelma jakautuu kolmeen toimintalinjaan. Kulttuurin toimintalinja tukee monipuolisesti kulttuuri- ja luovia aloja, kuten arkkitehtuuria, kulttuuriperintöä, muotoilua ja musiikkia. Median toimintalinjasta tuetaan eurooppalaista audiovisuaalisten teosten luomista, tunnettavuutta, saavutettavuutta ja levitystä EU:ssa ja sen ulkopuolella. Monialainen toimintalinja edistää eri kulttuurialojen ja luovien alojen yhteistyötä ja pyrkii ratkaisemaan yhteisiä haasteita.

Tarkastellakseen vuosien 2014–2020 ja 2021–2027 Luova Eurooppa -ohjelmien onnistumisia, on komissio nyt avannut molempia arviointeja koskevan kannanottopyynnön. Ohjelmakauden 2021–2027 väliarvioinnin ja ohjelmakauden 2014–2020 kattavan loppuarvioinnin tarkoituksena on tarkastella ohjelmien vaikuttavuutta, tehokkuutta, merkityksellisyyttä, johdonmukaisuutta sekä EU:n tason tuomaa lisäarvoa. Nykyisen ohjelman osalta arvioinneissa tarkastellaan myös osallisuutta ja yksinkertaistamista koskevia toimenpiteitä.

Ota kantaa 9. kesäkuuta 2023 mennessä(siirryt toiseen palveluun)

Lue lisää Luova Eurooppa -ohjelmasta(siirryt toiseen palveluun)