Siirry sisältöön

Puhe Euroopan unionin tilasta 

Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin tämän vuoden unionin tilaa käsittelevä puhe kuultiin keskiviikkona 13. syyskuuta. Kyseessä on kuluvan kauden viimeinen unionin tila –puhe, sillä seuraavat europarlamenttivaalit käydään ensi vuoden kesäkuussa. Vuosittainen puhe on EU:n kehityksen kannalta tärkeä, sillä siinä luodaan katsaus kuluneeseen vuoteen sekä esitellään samalla komission tärkeimmät painopisteet ja aloitteet tulevalle vuodelle.  

Puheessaan von der Leyen käsitteli suuria unionin nykytilaan ja tulevaisuuteen vaikuttavia kattoteemoja, kuten vihreää siirtymää, talous- ja sosiaaliasioita, digitalisaatiokehitystä, turvallisuustilannetta ja maahanmuuttoa. Von der Leyen otti kantaa myös EU:n laajentumiseen, osoittaen tukensa Ukrainan, Moldovan ja Serbian EU-jäsenyydelle. Ukrainan osalta von der Leyen vakuutti EU:n jatkavan Ukrainan tukemista ja ilmoitti komission suunnittelevan tilapäisen suojelun jatkamista Ukrainasta paenneille.  

Vuosina 2019–2023 keskeisiä komission painopisteitä olivat Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, digitaalinen siirtymä ja geopolitiikka. Puheessaan von der Leyen esitteli komission saavutuksia näiden saralla ja korosti erityisesti vihreän kehityksen ohjelman ansioita. Toimenpidepaketista nostettiin esiin esimerkiksi nettonollateollisuutta ja kriittisiä raaka-aineita koskevat säädökset.  

Von der Leyen linjasi, että vihreän kehityksen edistäminen säilyy prioriteettina ja satsaukset puhtaaseen energiaan tulevat jatkumaan. Samalla komission puheenjohtaja painotti, että on tärkeää varmistaa oikeudenmukaisuus ja eri teollisuudenalojen tasapuolinen tukeminen läpi vihreän siirtymän.  

Puheessaan von der Leyen totesi myös, että on unionin turvallisuuden kannalta välttämätöntä säilyttää Euroopan etulyöntiasema muun muassa kriittisissä teknologioissa. Samalla von der Leyen otti kantaa haitallisia valtiontukia vastaan ja välitti viestin Kiinalle: Euroopassa kilpailun ja kaupankäynnin on oltava reilua, eikä markkinoiden keinotekoista vääristämistä tulla hyväksymään.  

Lisäksi komission puheenjohtaja visioi, että EU:n tulisi näyttää tietä maailman digitalisaatio- ja tekoälykehitykselle. Von der Leyen korosti, että unionilla on merkittävä rooli turvallisen ja eettisen tekoälyn kehittämisessä sekä tähän liittyvän innovoinnin ja sääntelyn ohjaamisessa.  

Tulevana vuonna keskitytään erityisesti myös kolmeen taloudelliseen haasteeseen: työvoimapulan ja osaamisvajeen paikkaamiseen, inflaation hillitsemiseen ja yritysten liiketoiminnan helpottamiseen. Näin pyritään lujittamaan EU:n taloutta ja kilpailukykyä.  

Lue koko puhe täältä(siirryt toiseen palveluun)