Siirry sisältöön

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä ja kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi. Laitos kerää ja tuottaa tutkimukseen ja tietoaineistoihin perustuvaa tietoa, sekä tarjoaa asiantuntemusta sidosryhmiensä työn tueksi. THL on sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva itsenäinen tutkimuslaitos, joka palvelee valtion, kuntien ja maakuntien päättäjiä, sosiaali- ja terveysalan toimijoita, järjestöjä, tutkimusmaailmaa ja kansalaisia.

THL:n toiminnan painopisteitä ovat hyvinvointiyhteiskunnan kestävyys, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen, muuttuva sairauksien kirjo, terveysuhkiin varautuminen ja palvelujärjestelmän muutos. Lisäksi THL ohjaa ja järjestää valtion sosiaali- ja terveydenhuollon erityispalveluja. Laitoksen tutkimus- ja kehittämistoiminta on laaja-alaista, korkeatasoista ja kansainvälisesti verkottunutta.