Siirry sisältöön

Sopu ensimmäisistä EU-laajuisista säännöistä alustatyöntekijöille

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet sopuun ensimmäisistä EU-laajuisista säännöistä alustatyöntekijöille. Taustalla on Euroopan komission vuonna 2021 tekemä analyysi, jonka mukaan digitaaliset työalustat työllistävät yli 28 miljoonaa ihmistä, ja vähintään 5,5 miljoonaa työntekijää saattaa olla virheellisesti luokiteltu työntekijän sijaan itsensä työllistäjäksi. Nyt sovitulla lakiesityksellä pyritään parantamaan alustatyöntekijöiden olosuhteita. Aihe on ajankohtainen myös Suomessa, sillä Woltin kuljettajien työsuhteen muotoa käsiteltiin hiljattain hallinto-oikeudessa(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Yksi alustatyödirektiivin tavoitteista on varmistaa, että alustatyötä tekevien henkilöiden työsuhteet on määritelty oikein ja he pääsevät osaksi heille kuuluvia työntekijöiden oikeuksia ja sosiaalietuuksia. Sovittu teksti sisältää myös EU:n ensimmäiset säännöt algoritmisesta johtamisesta ja tekoälyn käytöstä työpaikalla.  
 Työsuhteen luokittelussa lähtökohtana on oletus työsuhteesta, jos havaitaan valvontaa ja ohjausta osoittavia seikkoja. Jos työllistävä alusta haluaa kumota oletuksen työsuhteesta, on sen todistettava, että sopimuksessa on kyse itsensä työllistämisestä työsuhteen sijaan.  

Algoritmisen johtamisen osalta uudet säännöt varmistavat, ettei alustatyötä tekevää henkilöä voida irtisanoa sellaisen päätöksen perusteella, jonka on tehnyt algoritmi tai automatisoitu päätöksentekojärjestelmä. Sen sijaan alustojen on varmistettava inhimillinen valvonta tärkeissä päätöksissä, jotka vaikuttavat suoraan alustatyötä tekeviin henkilöihin. 

Uusi direktiivi odottaa nyt virallista hyväksyntää sekä parlamentin että neuvoston taholta ennen kuin se tulee voimaan.