Nylands förbund

Nylands förbund stakar ut framtiden för Helsingforsregionen med sina 1,5 miljoner invånare. Förbundet är en strategisk planerare som samordnar regionala utvecklingsåtgärder och planlägger på landskapsnivå. Vi driver invånarnas, näringslivets och kommunernas intressen.

Nyckelorden i planerings- och utvecklingsarbetet är internationellt samarbete, attraktionskraft och välmående människor.

Nyland konkurrerar på nationell och internationell nivå om internationella talanger, företag, investeringar och ekonomisk framgång. Framgång förutsätter en förmåga att förutspå framtiden. I detta arbete är Nylands förbund en flitig ”arbetshandske” – en aktör som driver, lobbar, utvecklar och påverkar.

När det gäller övergripande planering gör vi tätt samarbete med förbundets medlemskommuner, staten, organisationer och övriga intressenter.

Nylands förbunds högsta beslutande organ är landskapsfullmäktige som väljs av medlemskommunerna och består av medlemmar i kommunfullmäktige. Det praktiska arbetet leds av landskapsstyrelsen som väljs av fullmäktige i enlighet med de politiska styrkeförhållandena i landskapet. Förbundet har ungefär 70 anställda som jobbar med olika specialuppgifter. Förbundets byrå ligger i Helsingfors.

Till landskapet hör 26 kommuner. Nästan en tredjedel av alla finländare bor i regionen.

Nylands förbund

  • Nyheter